Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Farabi Değişim Programına başvurabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda belirtilmektedir:

a. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

b. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,

c. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.