Tarihçe

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Kısa Tarihçesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003 yılında kurulmuş olup 2004 yılında Üsküdar Yerleşkesinde öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm kurulduğu günden bugüne bir vakıf üniversitesinin bünyesinde yer almasına rağmen üniversitenin kurucusunun kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü (İstanbul Ticaret Odası) olmasının da katkısıyla kurumsallaşmada devlet üniversitelerindeki ilgili bölümlere en yakın noktada bulunmaktadır. Bölümümüzde devlet üniversitesi ciddiyeti ve disiplini ile öğretim yapılmaktadır.

Bölümümüz kurulduğu günden itibaren yabancı dil öğretimine büyük ağırlık vermiştir. Kuruluş yıllarında %100 Türkçe Öğretim yapılmasına rağmen dört yıllık öğretim boyunca zorunlu İngilizce dersleri ile yoğun bir dil öğretimi yapmıştır. Bunun yanı sıra Mesleki İngilizce dersleri seçmeli olarak öğrencilere sunulmuştur. Yapılan çalışmaların ardından %30 İngilizce Programa geçiş yapılmış ve %100 İngilizce Programın da açılması çalışmalarına başlanmıştır.

2007 Yılında Bölümümüz, kurucu vakfın yaptığı yatırım sonrası şu anda da hizmet verdiği Küçükyalı Yerleşkesine taşınmıştır. Takip eden dönemlerde akademik kadro, yeni katılan öğretim elemanları ile zenginleştirilmiştir. 2010 Yılında yapılan düzenlemeler ile Bilişim Tasarım Projesi, Bilgisayar Grafikleri gibi önemli, gerek teknik içerikli ve gerekse tasarım odaklı bölüm derslerinin eklenmesi ile müfredat zenginleştirilmiştir. Ayrıca laboratuvar imkânları da sürekli olarak arttırılmıştır. Gelinen noktada tüm derslerin konularını içeren deneyler Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılmaktadır.

2011-2012 Öğretim Döneminden itibaren mezuniyet başarı notu hesabında ders kredisi yerine AKTS değerleri kullanılmaya başlanmıştır. 2013 yılında Bölümümüzde yeniden kadro zenginleştirilmesine gidilmiş ve bölümdeki araştırma görevlisi sayısı arttırılmıştır. Yine 2013 yılından itibaren müfredatlar ve uyum programları MÜDEK standartlarına uygun olarak; Temel Bilimler, Mesleki Dersler (Mühendislik) ve Genel Dersler olarak sınıflandırılmış; derslerin bu sınıflara göre AKTS ve kredi değerlerine ders müfredatlarında yer verilmiştir. Ayrıca bu kapsamda “Ders Dosyaları Hazırlama Sistemine” pilot olarak geçilmiş olup seçilen dersler için “Ders Dosyaları” MÜDEK standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 2014 yılında %30 İngilizce Programa geçiş için altyapı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar esnasında öğrencilerin İngilizce dilinde alması gereken dersler büyük bir titizlikle seçilmiştir. 2015-2016 öğretim döneminden itibaren %30 İngilizce Programa geçiş yapılmıştır. İlerleyen dönemde %100 İngilizce programın da açılmasına yönelik çalışmalara aynı dönemde başlanmıştır. 2017 Yılından itibaren MÜDEK akreditasyonu için çalışmalara hız verilmiş olup gereken eksiklikler tespit edilmiş ve ilgili eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara hız verilmiştir. 2020 Yılı itibariyle bölümümüzde yedisi öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dünya çapında Bilgisayar Mühendisi yetiştirme amacı çerçevesinde çalışmalarına, 17 yıllık geçmişinden aldığı güç ve sürekli kendini yenileme motivasyonu ile devam etmektedir.

Bölümümüzde hizmet veren Bölüm Başkanlarımız tarih sırasına göre verilmiştir.

Prof. Dr. Sezgin Alsan

Prof. Dr. Eralp Özil

Prof. Dr. Rıfat Yazıcı

Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu

Prof. Dr. Rıfat Yazıcı  (halen devam etmektedir)