Laboratuvarlar

Mantıksal Tasarım Lab. & Elektronik Devreler Lab.

logic_lab1

Bilgisayar programlanabilen lojik bir devre olduğundan temelde donanım ve yazılım olmak üzere iki öğeden oluşur. Donanımsal kısım daha çok sayısal devrelerden oluşsa da bazı kısımlarda analog devreler de kullanılmaktadır. İşte bu laboratuvar bu tür donanımsal düzenlere ilişkin bilgileri vermeyi amaçlar.

Mantıksal Tasarım Laboratuvarı temelde kombinasyonel ve ardışık lojik devre uygulamalarının yapıldığı laboratuvardır. Lojik Kapı uygulamaları, Kodlayıcı/Kod Çözücü Devreler, Toplama/Çıkarma Devreleri, DAC Devreleri, Bellek (PROM, EEPROM) Uygulamaları gibi kombinasyonel lojiğin yanında, Flip-Floplar, Sayıcılar, Saat-modlu Devreler, Seviye-modlu Devreler gibi geçmişini hatırlayabilen ardışık devre lojiği de bu laboratuvarda verilmektedir. Bu laboratuvar başta KL-300 Dijital Lojik Lab. Eğitim Seti ve Bölümümüz tarafından geliştirilmiş bir takım özel amaçlı deney setleri ile ve osiloskop, fonksiyon jeneratörü, güç kaynağı gibi cihazlarla donatılmıştır.

BIL225 Mantıksal Tasarım Laboratuvarı Dersi Web Sitesine Erişmek İçin Bu İfadeye Tıklayınız.

Elektronik Devreler Laboratuvarı daha çok bilgisayarlı düzeneklerde kullanılan analog elektronik devreleri oluşturan diyot, transistor, işlemsel yükselteç ve sürücüler gibi elektronik devre elemanlarının çalışma ilkelerini öğretmeyi amaçlar. Doğrultucular, Gerilim Düzenleyiciler, Aktif Türev ve İntegral Alıcılar, Karşılaştırıcı ve PWM Devreleri, Schmitt Trigger, Kare Dalga Osilatörleri, ve Sürücüler başta olmak üzere pek çok elektronik devre uygulamaları bu laboratuvarda yapılmaktadır. . Bu laboratuvar başta KL-200 Elektonik Lab. eğitim seti ve alt modülleri olmak üzere osiloskop, fonksiyon jeneratörü ve güç kaynağı gibi cihazlarla donatılmıştır.

Mikroişlemcili Sistemler Lab.

Bilgisayarın en önemli birimi CPU adı verilen ve kullanıcı tarafından programlanarak kendine bağlı tüm birimleri yöneten Merkezi İşlem Birimidir. Assembly Dili gibi en düşük düzeyde programlama dili kullanılarak donanım-yazılım ilişkisi bu laboratuvarda öğretilir. CPU ile çevre birimler birbiriyle yüzleştirilerek haberleştirilmesi sağlanır ve belirli bir fonksiyonu yerine getirecek şekilde tüm sistemin programlanması temin edilir.

Bilgisayara Donanım Ekleme (bellek veya I/O ara yüzü gibi), İkili Tabanda çok Baytlı Çarpma, Kesmeli Giriş/Çıkış (I/O), Olayları Zamanlama, A/D Dönüştürücüler ve Seri Giriş/Çıkış gibi deneyler bu laboratuvarda yapılan başlıca deneylerdir. Deneyler 16-bitlik 8086 CPU’una dayanan MTS-86C Eğitim Seti üzerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

Bir bilgisayar tek başına sınırlı miktarda iş yapabilir. Bilgisayarlar bir ağ üzerinden birbirine bağlanarak birleştirilirse bu sınırlı güç yüksek performanslı bir sistemi ortaya çıkarır. Bu laboratuvar bilgisayarları birbirlerine bağlayan ağların fiziksel yapısını, bağlantı ara yüzlerini, haberleşme tekniklerini ve haberleşme protokollerini öğretmeyi amaçlar.

Internet TCP/IP Protokol Eğitim Sistemi deney setleriyle donatılmış olan bu laboratuvar Bilgisayar Ağları dersi ve Veri İletişimi dersinde verilen teorik bilgilerin bir uygulaması niteliğini taşır. Burada ITS-101A ve HUBOX cihazları kullanılarak bir ağ ortamı oluşturulur ve üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirilir.

Veri İletişimi dersi için gerçekleştirilen deneylerde bilgisayarlar ve ağ cihazları arasındaki iletişimin nasıl ve hangi teknikler ile sağlandığı, verinin nasıl kodlandığı, paket kaybı ve gecikme problemlerinin nasıl çözüldüğü uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bilgisayar Ağları dersinin laboratuvar çalışmalarında ise bilgisayar ağlarının genel çalışma prensipleri, katmanlı mimarinin hangi kuralları içerdiği ve haberleşme protokollerinin nasıl çalıştığı öğretilmektedir.

Bilgisayar Grafikleri Laboratuvarı

Bu laboratuvardaki deneyler olayları ve varlıkları görselleştirmek için önce onları sayısal biçime dönüştürüp bilgisayar belleğinde tutar ve sonra onları proses ederek görselleştirilmelerini sağlar. Olaylar ve varlıklar noktalar kümesi halinde temsil edilebilecekleri gibi matematiksel model halinde de temsil edilebilir. Çeşitli varlıkların ve olayların simülasyonu veya animasyonunu gerçeklemek güçlü transformasyon bağıntılarının türetilmesini gerektirir. Gerçek zamanda çalışan doğal görüntüler bilgisayarın hem yazılımına hem de donanımına ihtiyaç gösterir. Deneylerde üretilen büyüleyici görüntüler “görmek inanmaktır” sözünü doğrulamaktadır.