Formlar

Mazeret Sınavı Başvuru Formu
Not: Bu form, mazeret gerektiren durumun bitimini takip eden üç iş günü içerisinde ekleriyle birlikte teslim edilmelidir.

Sınav çakışması veya günde üçten fazla sınav olması durumunda yapılacak mazeret başvurularında sınav programı çıktı alınıp girilemeyen sınavlar üzerinde işaretlenmelidir ve bu formun eki olarak teslim edilmelidir.

Staj Formları için tıklayınız