BIL453 Bilgisayar Sistemleri Laboratuvarı Dersi

BIL453 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI DERSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR, DUYURULAR VE DENEY FÖYLERİ BU SAYFADA YER ALACAKTIR
—————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————-
DENEY TAKVİMİ

Bilgisayar Sistemleri Lab Deney Takvimi  2021-22

—————————————————————————————————————————————————-
LABORATUVAR KURALLARI

1- Laboratuvara gecikmemeye özen gösteriniz. 15 dakika veya daha fazla geciktiğiniz takdirde görevli öğretim elemanının sizi laboratuvara almama hakkı vardır.

2- Laboratuvarda su dışında herhangi bir yiyecek/içecek tüketmek yasaktır.

3- Dersi tekrar alan öğrenciler dahil olmak üzere en az %70 oranında devam zorunludur.

4- Her hafta yapacağınız deneye ilişkin föyü çıktı alarak geliniz. Yanınızda basılı föy olmadığı durumlarda öğretim elemanının sizi laboratuvara almama hakkı vardır.

5- Öğrenciye yapmadığı deney için telafi hakkı verilmez.

—————————————————————————————————————————————————
DENEY FÖYLERİ VE DİĞER DOSYALAR

Deney-1: Ters Perspektif Transformasyon

Deney-1 Föyü

Ters Perspektif Transformasyon – Yazılım

Deney-1 Ödevi:

1- Deney-1 e İlişkin Ödev Sorularını Cevaplayınız. (Ödeve erişmek için bu ifadeye tıklayınız.)

2- Örnekleme (Aliasing) sorununu giderici kod modifikasyonunun verilen kod üzerinde yapınız. Programı çalışır vaziyette gösteriniz ve yaptığınız kod değişikliğine ilişkin rapor hazırlayınız.

Deney-2: Vigenere Şifreleme

Deney-2 Föyü

Deneye İlişkin Yazılım

Deney-2 e İlişkin Ödev Sorularını Cevaplayınız. (Ödeve erişmek için bu ifadeye tıklayınız.)

Deney-3: Lineer Ayrılabilen Paternlerin Yapay Sinir Ağı ile Sınıflandırılması

Deney-3 Föyü Lineer Ayrılabilen Paternler

Lineer Ayrılabilen Paternlerin Yapay Sinir Ağı ile Sınıflandırılması – Yazılım

Deney-3 Programlama Ödevi: Yukarıdaki yazılımda bulunan hatayı çözünüz ve ilgli programın deney föyünde belirtildiği ve laboratuvarda gösterildiği şekilde çalışmasını sağlayınız.

Deney-4: Veri Sıkıştırma Yöntemleri ve Huffman Kodlama ile Veri Sıkıştırma

Deney-4 Föyü Veri Sıkıştırma Yöntemleri ve Huffman Kodlama ile Veri Sıkıştırma

Veri Sıkıştırma Yöntemleri ve Huffman Kodlama ile Veri Sıkıştırma – Yazılım

Deney-5: Lineer Kriptanaliz

Deney-5 Föyü Lineer Kriptanaliz

Lineer Kriptanaliz – Yazılım

Animasyon Link

Deney-6: Yüzey Doldurma Teknikleri

Deney-6 Föyü Yüzey Doldurma Teknikleri

Yüzey Doldurma Teknikleri – Yazılım

Deney-7: Pürüzlü Yüzey Üretimi

Deney-7 Föyü:

http://ww3.ticaret.edu.tr/eyavuz/files/2017/09/Deney8_föy.pdf

Deney-x Föyü

Tek Boyutlu Doku Kaplama-OpenGL kodu

Pürüzlü Yüzey Üretimi – Yazılım

OpenGL Doku Fonksiyonları

GL Files *Güncellendi*

Deney-8 Görüntü İşleme
(Eklenecek)