SEMİNER (YL)

Seminer Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ceylan
E-Posta Adresi: mceylan@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ