ENG227 Mühendislik Matematiği 2 (Türkçe)

ENG227 Mühendislik Matematiği 2 (Türkçe) Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yener
E-Posta Adresi: ayener@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ