BIL643 Yaygın Bilgi İşleme

BIL643 Yaygın Bilgi İşleme Dersi

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Abdül Halim Zaim
E-Posta Adresi: azaim@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ