BIL462 Yapay Sinir Ağları

BIL462 Yapay Sinir Ağları Dersi

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Rıfat Yazıcı
E-Posta Adresi: ryazici@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ