BIL342 Operating Systems

BIL342 Operating Systems Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan
E-Posta Adresi: mturan@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ