BIL226 Elektronik Lab

BIL226 Elektronik Lab Dersi

Öğretim Elemanı: Uzm. Öğr. Gör. Fatma Nur Akı
E-Posta Adresi: fnaki@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati: Cuma 15.00-18.00

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM – 1.HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ