HAY105 Havacılık Kuralları 

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN

E-posta: ttolgainan83@gmail.com

E-posta görüşme gün ve saatleri:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-(TÜM HAFTALAR) DERS MATERYALLERİ