Teknolojik gelişmelerin ülkemiz hedef ve stratejileri çerçevesinde, kamu, özel sektör ve akademi perspektifiyle değerlendirilmesini sağlamak ve bu gelişmelerin uygulama süreçlerinde karşılaşılan ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla üniversitemiz tarafından başlatılan “Teknoloji Çalıştayları Serisi’nin” 2. Etkinliği düzenlendi. 

İstanbul Kalkınma Ajansının destekleriyle yürütülen “İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı” projesinin araştırma faaliyetleri kapsamında düzenlenen çalıştayda üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında sunulan “Adli Bilişim ve Siber Güvenlik” eğitim programlarına yönelik mevcut durum ve ihtiyaç analizi üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Sütlüce Yerleşkesinde 26 Şubat 2020 Çarşamba Günü gerçekleştirilen çalıştay programına kamu kurumu temsilcileri, adli bilişim şirketleri, siber güvenlik şirketleri ve birçok üniversitenin adli bilişim ve siber güvenlik bölüm başkanları katılım sağladı.

Toplam 36 katılımcının yer aldığı çalıştay programı 3 grup üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplam 5 soru üzerinden gerçekleştirilen tartışmaların sonuç raporu üniversitemiz web sitesinden yayınlanacaktır. Teknoloji Çalıştayları Serisi, blokzincir konulu çalıştay programı ile devam edecektir.