HAY208 Tehlikeli Maddeler

Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Sencerhan AVCI

E-posta: sencerhanavci@gmail.com

E-posta görüşme gün ve saatleri:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ