İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

serkan hoca

Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA,
Finans Enstitü Müdürü

Ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri ve modelleri, akademik ve bilimsel etkinlikler diploma ve sertifika programları sunmaktadır.

Enstitüdeki programlar; Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edilmiştir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlanmıştır.

Finans Enstitüsü; İstanbul’un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılmıştır.

Enstitü ulusal ve uluslararası finansal piyasaları entegre eden bir yaklaşımla ulusal, bölgesel ve küresel danışmanlık hizmetleri sunan, araştırma ve projeler üreten, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ve finans kesimine katkı sağlayan bir kurum olarak tasarlanmıştır.

Finans Enstitüsü, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki insan kaynaklarının geliştirilmesi bölümünde yer alan önceliklere de önemli katkı sağlayacaktır.

Finans Enstitüsü Kitapcığı

Akademik Takvim

Finans Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

Detaylı bilgi ve başvuru için;  4440413 veya kfidan@ticaret.edu.tr mail adresine lütfen mail atınız.

Finans Enstitüsü Doktora Programları

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Nazım EKREN  •  Prof. Dr. Yusuf TUNA  •  Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL  •  Prof. Dr. A. Osman GÜRBÜZ  •  Prof. Dr. Esin OKAY  •  Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA  •  Doç. Dr. Elçin AYKAÇ ALP  •  Doç.Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN  •  Doç.Dr. Özlem Deniz BAŞAR  •  Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ERSOY  •  Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNEREN GENÇ  •  Dr. Öğr. Üyesi V. Ferhan BENLİ  •  Dr. Öğr. Üyesi A. Oğuz DEMİR

Yarı Zamanlı

Prof. Dr. M. Hasan EKEN  •  Prof. Dr. Kerem ŞENEL  •  Doç. Dr. Hüseyin AL  •  Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEVGEN  •  Dr. Vahdettin ERTAŞ  •  Dr. Selma KURTAY  •  Dr. Yusuf SÖNMEZ  •  Dr. Hale ORUÇ  •  Dr. Hülya KESKİNTAŞ  •  Dr. Murat GENCER  •  Dr. Ceyhun EREN  •  Dr. Alaattin ECER  •  Dr. Onur ACAR  •  Ahmet KARAYAZGAN  •  Özkan KAYA  •  Nihat TAVŞANLI  •  Aşkın DÜŞÜNDERE  •  Murat GEZGİN  •  Melda ŞUAYIPOĞLU  •  Murat GÜSAR

2019-2020 Yeni Öğrenciler İçin Lisansüstü Ücretler ve Ödeme Prosedürü
Ücret Türü Ücret Miktarı
Tezli Yüksek Lisans program ücreti
Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti
Doktora programları program ücreti
Bütünleşik Doktora program ücreti
Teknopark İstanbul & İDTM MBA(Tezsiz) program ücreti*
Muhasebe ve Denetim (Uzaktan Eğitim)*
30.650 TL (KDV Dahil) (6 Yarıyılı Kapsamaktadır) 
27.600 TL (KDV Dahil) (3 Yarıyılı Kapsamaktadır) 
42.900 TL (KDV Dahil) (10 Yarıyılı Kapsamaktadır)
61.300 TL (KDV Dahil)
12.410 TL (KDV Dahil) (3 Yarıyılı Kapsamaktadır)
8.510   TL (KDV Dahil) (3 Yarıyılı Kapsamaktadır)
Bilimsel hazırlık ücretleri**
Tezli Yüksek Lisans Programları (Bilimsel Haz. Ders Ücreti)
Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Bilimsel Haz. Ders Ücreti)
Doktora Programları (Bilimsel Haz. Ders Ücreti)
2.145 TL
2.145 TL
2.145 TL

*Program ücreti sabit olup sadece peşin ödeme indirimi uygulanabilmektedir.
**Paket program ücreti üzerinden “%5 peşin ödeme indirimi” uygulanmaktadır. Ders, sınav vb. ücretlerde bu indirim uygulanmaz.
***BİLİMSEL HAZIRLIK ÜCRETLERİ, paket program ücretinden bağımsız olup ayrıca ücrete tabidir.

 

 

İndirim Oranları

Sermaye Piyasası Lisansüstü programı hariç Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen farklı kapsam ve çeşitlerde burs imkanları ve indirim oranları sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Lisansüstü programı burs ve indirim oranları

* Bu kategoride yer alan kurum ve kuruluşlarla üniversitemiz arasında lisansüstü öğrenimine dair imza altına alınmış bir protokol olması halinde %10’dan fazla olmamak kaydıyla ilave bir protokol indirimi de uygulanmaktadır (Bütünleşik Doktora Programı hariç).

** Üstün başarılı öğrenci lisans/yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının 3.76, üzeri ilgili programa kabul edildiği ALES Puan türünde 80 ve üzeri olan öğrenci olarak tanımlanmaktadır.

*** 15’i aşan öğrenci gruplarında ilave %10 indirim uygulanmaktadır.

 ÖDEME SEÇENEKLERİ 

Finans Enstitüsünü Okurken Öğrencileri Neler Bekliyor?

Finans Enstitüsünden Mezun Olunca İş İmkanları Nelerdir?

Hemen Paylaş