Öğretim Elemanı  Fakülte  Bölüm Ay Yayın Adı Yayın Endeks Türü Toplam Teşvik Tutarı
Arş. Gör. Elif Nuray Yıldırım İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Ekim 2019 ‘’Complexiton and solitary
wave solutions of the coupled
6 nonlinear Maccari’s’’
SCI 600 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Cesur İnsan ve Toplum Bilimleri Psikoloji Ekim 2019 ‘’Kayıp Yaşantılarında Bitmemiş İşler Ölçeği-Kısa Form: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması’’ SCI-Expanded 3.000 TL
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Ocak 2020 ‘Empirical study on multiclass classification –based network intrusion detection ’ SCI 1.000 TL
Prof. Dr. Nigar Merdan Mimarlık ve Tasarım Moda ve Tekstil Tasarımı Ocak 2020 “Improvement of Thermal Insulation Properties of Polyester Nonwoven and Estimation of Thermal Conductivity Coefficients Using Arficial Neural Network” Web Of Science 1.000 TL
Doç .Dr. Haluk Selim  Mühendislik Mücevherat Mühendisliği Ocak 2020 “Investigation of engineering properties for usability of Lefke stone (Osmaneli/Bilecik) as building stone” SCI-Expanded 3.000 TL
Doç .Dr. Haluk Selim  Mühendislik Mücevherat Mühendisliği Ocak 2020 “MULTI-PROXY SEDIMENTARY RECORDS OF DRY-WET CLIMATE CYCLES DURING THE LAST 2 KA FROM LAKE CILDIR,EAST ANATOLIAN PLATEAU,TURKEY SCI-Expanded 333 TL
Doç.Dr.Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri Eğitim Bilimleri Şubat 2020 “The relationship between social of and innovativeness climate in schools ’ Web Of Science (ESCI) 1.500 TL
Öğr. Gör. Ebru Ulucan İşletme Turizm ve Otel Yöneticiliği Mart 2020 “Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi ’’  ULAKBİM TR DİZİN 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem
 Kasapbaşı
Mühendislik  Bilgisayar Mühendisliği Nisan 2020 “A New Chaotic Image Steganography Technique Based on Huffman Compression of Turkish Texts and Fractal Encryption With Post-Quantum Security’’  SCI-Expanded 3.000 TL
Prof. Dr. Doğan Kaya İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik  Mayıs 2020 “Symmetry analysis of inital and boundary value problems for fractional differential equations in Caputo sense” SCI  Q1 13.500 TL
Doç. Dr. Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri  Eğitim Bilimleri Bölümü Mayıs 2020 “Türkye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi”   ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri  Eğitim Bilimleri Bölümü Mayıs 2020 “Collective teacher efficacy as a mediator in the relationshp between instructonal leadership and teacher commitment” SCOPUS Q2 9.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “ A Marketing Approach to a Psychological Problem: Problematic Smartphone Use on Adolescents “ SSCI Q1 18.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Cihat Köksal İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “The role of shadow economies in ecological footprint quality: empirical evidence from Turkey”  Web Of Science Q2 15.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya  İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “Bilgi Çağında Yükseköğretim Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler”  ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya  İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “Prioritizing of Risk Components in the perishable goods supply chain and Supplier selection in supply chain risk management”   SCOPUS Q3 6.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Haziran 2020 STATE FRAGILITY AND POST-CONFLICT STATEBUILDING:
AN ANALYSIS OF SOUTH SUDAN
CONFLICT (2013-2019)
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Haziran 2020 “Rus Dış Politikasında Değişimin Felsefi Temelleri: NATO Genişlemesine Yönelik Baltıklar’da Bir İmparatorluk Tepkisi” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret Haziran 2020 “Büyükşehir Belediyelerinin Finansal Performans Analizi” ULAKBİM 1.000 TL
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Temmuz 2020 “Evolving deep learning architectures for network intrusion
 detection using a double PSO metaheuristic”
SCOPUS Q2’  9.000 TL
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Temmuz 2020 “LVE: An Energy-Efficient Lightweight Encryption
 Algorithm for Medical Sensors and IOT Devices” 
ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. Ayben Koy İşletme Finans ve Bankacılık Temmuz 2020 Are Carbon Leader Indexes Related with
Carbon Prices under Different Regimes?
SCOPUS Q1 İlk %10-%25  12.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret  Temmuz 2020 “Muhasebe Meslek  Mensuplarının Haksız Rekabet
 Algılarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret  Temmuz 2020 “COVID-19 Gündeminde İşletme Sürekliliği ve
 Bağımsız Denetim İlişkisi” 
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret  Temmuz 2020 “Akreditif Ödeme Şekline İlişkin Hile Vakaları
 Üzerine Bir Değerlendirme” 
ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. İlker
Kıymetli  Şen
İşletme Muhasebe ve Denetim Eylül 2020 “Kümi FRS’nin İş Dünyasına Sağlayabileceği Yararlar: BOBİ FRS,TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi ile Mukayeseli Bir İnceleme” ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. İlker
Kıymetli  Şen
İşletme Muhasebe ve Denetim Eylül 2020 “Dijital Ekonomide Finansal Raporlamaya
İlişkin Sorunlar ve Türkiye Açısından Çözüm Önerileri”
ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. İlker
Kıymetli  Şen
İşletme Muhasebe ve Denetim Eylül 2020 “Robinson Muhasebesi ve Homo Economicus” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Bayazıt                  
İşletme İşletme (İngilizce) Eylül 2020 “Reklamlarda Annelik Miti: Özel Gün Olarak Anneler Günü”
Reklamlarının Analizi”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Bayazıt                  
İşletme İşletme (İngilizce) Eylül 2020 “The Deconstrustion of Women Image Through Advertising” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 Classification of news accarding to age groups using NLP
(NLP Kullanılarak haberlerin yaş gruplarına göre sınıflandırılması)
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Sulama/İlaçlama Robotu İçin Nesne Tanıma Çalışmaları” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “IOT Teknolojisi Kullanan Pratik ve Güvenilir Akıllı Kapı
Kilidi Tasarımı”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Tren Frenleme Enerjisinin Maksimum geri kazanımı için zaman
planı optimizasyonu”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Cebirsel Şifrelenmiş LBS Yöntemi” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Anomali Tabanlı Saldırı
 Tespit Modeli Uygulaması”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Video Duygu Analizi” ULAKBİM 1.000 TL
Öğr. Gör. Pınar Geçkili Karaman Mimarlık ve Tasarım  Mimarlık Eylül 2020 “Kalıcılığın Yıkımı Üzerine: Esneklik ve Aidiyet” ULAKBİM 1.000 TL
Arş. Gör. İsrafil Boyacı İşletme İktisat Eylül 2020 “Türkiye Sağlık Sisteminin Dönüşü (2003-13):
COVİD-19 Pandemisi ile Mücadele Sürecinde
Sağlık Reformlarına Yeniden Bakış”
ULAKBİM 1.000 TL
Prof. Dr .Ömer Torlak İşletme  İşletme Kasım 2020 “Sabri Orman ve İslami İktisat Çalışmalarına Katkıları” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Necip Şimşek İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Kasım 2020 Fixed Point Result for a New Metric Space’’ Web Of Science –JCR sınıflandırmasında  Q2  9.000 TL
Prof. Dr. Necip Şimşek İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Kasım 2020 ‘’S-iterative Algorithm for Solving Variational Inequalities’’ Web Of Science –JCR sınıflandırmasında Q2   9.000 TL
Prof. Dr. Necip Şimşek İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Kasım 2020 A new Regular İnfinite Matrix Defined By Jordan Totient Function And İts Matrix Domain İn lp’ Web Of Science –JCR sınıflandırmasında Q2   9.000 TL
Prof. Dr. Necip Şimşek İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Kasım 2020 “Neutrosophic Metric Spaces’’ Web Of Science –JCR sınıflandırmasında Q2   9.000 TL
Prof. Dr. Nigar Merdan Mimarlık ve Tasarım  Moda Kasım 2020 A Multilayer Perceptron Artificial Neural Network Model For Estimation Of Ultraviolet Protection Properties Of Polyster Micrifiber Fabric” Web Of Science –JCR sınıflandırmasında Q2   9.000 TL
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi Mühendislik Endüstri Mühendisliği Kasım 2020 Energy and performance optimization of an adaptive cycle engine for
next generation combat aircraft”
Web Of Science –JCR sınıflandırmasında  Q1 ilk %1   18.000 TL
Doç. Dr. Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri Eğitim Bilimleri Kasım 2020 ‘’Paternalistic School Principal Behaviours and Teachers’ Participation in Decision Making: The Intermediary Role of Teachers’ Trust in Principals” adlı çalışması ‘’Research in Educational Administration & Leadership’’ SCOPUS Q4 3.000 TL
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ceylan Mühendislik Mekatronik Mühendisliği Kasım 2020 “Experimental Investigation on Mechanical
 Properties of Multiwall Carbon Nanotubes Reinforced Aluminum Metal Matrix Composites”
Web Of Science –JCR sınıflandırmasında Q4   3.000 TL
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ceylan Mühendislik Mekatronik Mühendisliği Kasım 2020 “Wear Behavior of Irregular Shape Ti6Al4V Powder
 Reinforced with Carbon Nanotubes”
Web Of Science –JCR sınıflandırmasında Q4   3.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret Kasım 2020 A Research On The Internal Control Complıance Actıon Plans
Created By The Munıcıpalıtıes In Turkey In ccordance Wıth Coso Model”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret Kasım 2020 “Gümrük
Birliği Öncesi ve Sonrası Türkiye Dış Ticaret Hacminin Performans Analizi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret Kasım 2020  “Vuca Dönemlerinde COSO Kurumsal Risk
Yönetiminin Önemi: Covid-19 Salgın Sonrası Yükseköğretim Kurumları İçin
Model Önerisi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
             Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem İşletme Muhasebe ve Denetim Kasım 2020 “Bulut Bilişim Uygulama Maliyetlerinin, Müşteri İşletmeler Tarafından
Muhasebeleştirilmesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
             Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem İşletme Muhasebe ve Denetim Kasım 2020 “Bağımsız
Denetim Muafiyet Eşiklerinin Yolsuzluk Endeksi Üzerindeki Etkisi: Avrupa
Birliği Ülkelerinde Bir Analiz”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
             Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem İşletme Muhasebe ve Denetim Kasım 2020 “TERS-10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Kontrol Gücündeki
Değişimin Ampirik Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Holding Şirketleri
Üzerine Bir Uygulama”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Emin Başar Baylan Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Kasım 2020 “A
Novel Project Risk Assosmant Method Development Via AHP Topsis Algoritm”
SCOBUS Q4  3.000 TL
Prof. Dr.
Asuman Yılmaz
Hukuk Ticaret Hukuku Aralık 2020 “7244 Sayılı Kanun İle Öngörülen Düzenlemelerin
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına Etkisi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Doğan
Kaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Aralık 2020 “Role of Gilson–Pickering Equation for the Different
types of Soliton Solutions: a Nonlinear Analysis”
SCI  Q1 ilk %10-%25  12.000 TL
Prof. Dr.
İsmail Ekmekçi
Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Aralık 2020 “OHS Problems of Migrants in Turkey and the Order
of Importance: Pareto Analysis”
Web Of Science –JCR
sınıflandırmasında  Q2
9.000 TL
Prof. Dr. Serkan Çankaya İşletme Bankacılık ve Finans Aralık 2020 “Oilprices and economic activity in BRICS and
G7 countries”
 Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q3
6.000 TL
Doç. Dr. Nihal Kocabay Şener İletişim Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Aralık 2020 “İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smyth’ın
 Perspektifinden Bakmak”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Arş. Gör.
Murat Yiğit
İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Aralık 2020 “Sivil- Asker İlişkilerinde Dış Nüfuz Bağlamında
Liberya 1980 Askeri Darbesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr.
Asuman Yılmaz
Hukuk Ticaret Hukuku Aralık 2020 “7244 Sayılı Kanun İle Öngörülen Düzenlemelerin
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına Etkisi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Doğan
Kaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Aralık 2020 “Role of Gilson–Pickering Equation for the Different
types of Soliton Solutions: a Nonlinear Analysis”
SCI  Q1 ilk %10-%25  12.000 TL
Prof. Dr.
İsmail Ekmekçi
Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Aralık 2020 “OHS Problems of Migrants in Turkey and the Order
of Importance: Pareto Analysis”
Web Of Science –JCR
sınıflandırmasında  Q2
9.000 TL
Prof. Dr. Serkan Çankaya İşletme Bankacılık ve Finans Aralık 2020 “Oilprices and economic activity in BRICS and
G7 countries”
 Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q3
6.000 TL
Doç. Dr. Nihal Kocabay Şener İletişim Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Aralık 2020 “İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smyth’ın
 Perspektifinden Bakmak”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Arş. Gör.
Murat Yiğit
İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Aralık 2020 “Sivil- Asker İlişkilerinde Dış Nüfuz Bağlamında
Liberya 1980 Askeri Darbesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr.
Asuman Yılmaz
Hukuk Ticaret Hukuku Aralık 2020 “7244 Sayılı Kanun İle Öngörülen Düzenlemelerin
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına Etkisi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Doğan
Kaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Aralık 2020 “Role of Gilson–Pickering Equation for the Different
types of Soliton Solutions: a Nonlinear Analysis”
SCI  Q1 ilk %10-%25  12.000 TL
Prof. Dr.
İsmail Ekmekçi
Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Aralık 2020 “OHS Problems of Migrants in Turkey and the Order
of Importance: Pareto Analysis”
Web Of Science –JCR
sınıflandırmasında  Q2
9.000 TL
Prof. Dr. Serkan Çankaya İşletme Bankacılık ve Finans Aralık 2020 “Oilprices and economic activity in BRICS and
G7 countries”
 Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q3
6.000 TL
Doç. Dr. Nihal Kocabay Şener İletişim Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Aralık 2020 “İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smyth’ın
 Perspektifinden Bakmak”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Arş. Gör.
Murat Yiğit
İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Aralık 2020 “Sivil- Asker İlişkilerinde Dış Nüfuz Bağlamında
Liberya 1980 Askeri Darbesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr.
Asuman Yılmaz
Hukuk Ticaret Hukuku Aralık 2020 “7244 Sayılı Kanun İle Öngörülen Düzenlemelerin
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına Etkisi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Doğan
Kaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Aralık 2020 “Role of Gilson–Pickering Equation for the Different
types of Soliton Solutions: a Nonlinear Analysis”
SCI  Q1 ilk %10-%25  12.000 TL
Prof. Dr.
İsmail Ekmekçi
Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Aralık 2020 “OHS Problems of Migrants in Turkey and the Order
of Importance: Pareto Analysis”
Web Of Science –JCR
sınıflandırmasında  Q2
9.000 TL
Prof. Dr. Serkan Çankaya İşletme Bankacılık ve Finans Aralık 2020 “Oilprices and economic activity in BRICS and
G7 countries”
 Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q3
6.000 TL
Doç. Dr. Nihal Kocabay Şener İletişim Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Aralık 2020 “İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smyth’ın
 Perspektifinden Bakmak”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Arş. Gör.
Murat Yiğit
İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Aralık 2020 “Sivil- Asker İlişkilerinde Dış Nüfuz Bağlamında
Liberya 1980 Askeri Darbesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr.
Asuman Yılmaz
Hukuk Ticaret Hukuku Aralık 2020 “7244 Sayılı Kanun İle Öngörülen Düzenlemelerin
Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına Etkisi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Doğan
Kaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Aralık 2020 “Role of Gilson–Pickering Equation for the Different
types of Soliton Solutions: a Nonlinear Analysis”
SCI  Q1 ilk %10-%25  12.000 TL
Prof. Dr.
İsmail Ekmekçi
Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Aralık 2020 “OHS Problems of Migrants in Turkey and the Order
of Importance: Pareto Analysis”
Web Of Science –JCR
sınıflandırmasında  Q2
9.000 TL
Prof. Dr. Serkan Çankaya İşletme Bankacılık ve Finans Aralık 2020 “Oilprices and economic activity in BRICS and
G7 countries”
 Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q3
6.000 TL
Doç. Dr. Nihal Kocabay Şener İletişim Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Aralık 2020 “İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smyth’ın
 Perspektifinden Bakmak”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Arş. Gör.
Murat Yiğit
İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Aralık 2020 “Sivil- Asker İlişkilerinde Dış Nüfuz Bağlamında
Liberya 1980 Askeri Darbesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr .Yahya Fidan İşletme  Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “Yeni Teknolojilerin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerindeki Etkileri” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr .Yahya Fidan İşletme  Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “Türkiye’de Mültecilerin Yaşadıkları Bölgelere Yönelik İnsani Yardım Lojistiği: Kızılay Örneği” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr .Yahya Fidan İşletme  Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “Mevlâna’nın Yönetime Özgü Fikirlerinin Konyalı Girişimci ve Yöneticiler Üzerindeki Etkileri” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr .Yahya Fidan İşletme  Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “Yöneticilerde Yeni Liderlik Becerileri İle Stres İlişkisi: KOMB (VUCA) ve Öz Yeterlilik Etkileşimi” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr .Yahya Fidan İşletme  Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “KOMB (VUCA) Dünyası ve Yeni Liderlik Becerileri”  ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr .Yahya Fidan İşletme  Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “Likert Verilerinin Kullanıldığı Keşfedici Faktör Analizlerinde Normallik Varsayımı ve Faktör Çıkarma Üzerindeki Etkisinin SPSS, FACTOR VE PRELIS Yazılımlarıyla Sınanması” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
 Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp İşletme İktisat (İngilizce) Ocak 2021 “Döviz Kurunun Hane Halkı Tüketim Eğilimi Üzerine  Etkisi: Türkiye Örneği” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
 Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp İşletme İktisat (İngilizce) Ocak 2021 “Konut Finansmanında Yapı Tasarrufu Yöntemi,
 Risk Modelleri ve Vasicek Kısa Vadeli Faiz Oranı Modeli  İle Ampirik Bir Uygulama “
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Ömer Torlak İşletme İşletme Ocak 2021 “İktisadi Düşünce Tarihi Yazımında Avrupa Merkezci  Mikro Yaklaşıma Alternatif Bir Öneri Ya Da  Muhafazakârlığı Aşmak ” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Ömer Torlak İşletme İşletme Ocak 2021 “Dijital Karteller ve Eşitsizlikler-Gelir Eşitsizliğinin Artmasında Şirketlerin Rolü ” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Ahmet Kara İşletme İktisat (İngilizce) Ocak 2021 “An Exploratory Note on the Efficient University
 Management”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Doç. Dr. Pınar Başar İşletme İşletme (İngilizce) Ocak 2021 “The Relationships Among Corporate Governance Principles and Firm Performance”  ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Doç. Dr. Pınar Başar İşletme İşletme (İngilizce) Ocak 2021 “The Role of Knowledge Sharing in the Effects of
Intellectual Capital and Innovativeness on Firm Performance”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Yangınlar İşletme Lojistik Yönetimi Ocak 2021 “Sivil Havacılık İşletmesinde Toplam Kalite
 Yönetiminin ve Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi*”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin İşletme  İktisat  Ocak 2021 “Türkiye Açısından Elektrik Enerjisi ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi: Granger Nedensellik Analizi-ARDL Sınır Testi Karşılaştırması”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Arş. Gör. Elif Nuray Yıldırım İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Ocak 2021 On Solutions of a Higher Order Nonhomogeneous  Ordinary Differential Equation” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Prof. Dr. Tuğba Karabulut İşletme İşletme  Şubat 2021 “Liderlerin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Girişimci Kişilik
Özellikleri Üzerindeki Etkisinde Sosyal Zekânın Aracı Rolüne
 Yönelik Bir Araştırma”
ULAKBIM(TR Dizin)  500 TL
Prof. Dr. Tuğba Karabulut İşletme İşletme  Şubat 2021 “The Relationships among Corporate Governance
 Principles and Firm Performance”
ULAKBIM(TR Dizin)  200 TL
Prof. Dr. Doğan Kaya İnsan ve Toplum Bilimleri  Matematik  Şubat 2021 Comparson exact and numercal smulaton of the travelng
 wave soluton n nonlnear dynamcs”
Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q4  
1.500 TL
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi Mühendislik  Endüstri Mühendisliği Şubat 2021 “EXPOSURE ASSESSMENT OF PHARMACEUTICAL POWDERS BASED  ON AN ENVIRONMENTAL MONITORING METHOD: A PILOT STUDY” Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q4  
1.500 TL
Prof. Dr. İsmail Kömbe İnsan ve Toplum Bilimleri  Matematik Şubat 2021 ‘’Fast Diffusion Equations on Riemannian Manifolds’’ Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q2  
4.500 TL
Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Şubat 2021 REKLAMDA KULLANILAN ERKEKLİK MİTLERİ VE
ERKEK TÜKETİCİNİN YENİDEN ÜRETİMİ”
ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Doç. Dr. Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri Eğitim Bilimleri Şubat 2021 ‘’IMPROVING TEACHER PERFORMANCE:
 LEADERSHIP QUALITIES OF SCHOOL RINCIPALS AS A TOOL’’ 
ULAKBIM(TR Dizin)  333.333 TL
Doç. Dr. Gözde Öymen İletişim  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Şubat 2021 “Yenilenebilir  Enerjinin  Sürdürülebilirlik  Üzerindeki
Rolü”
ULAKBIM(TR Dizin)  500 TL
Doç. Dr. Murat
Yalçıntaş
İşletme İşletme (İngilizce) Şubat 2021 “A frontier-based Managerial approach for relative
 sustainability performance assessment of the world’s
airports”
Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
  Q1 ilk %10 
2.142 TL
Doç. Dr. Oğuz Demir İşletme İktisat (İngilizce) Şubat 2021 “Yenilik Çıktı Verimliliği ve Ülkelerin Rekabet Gücüne Etkisi” ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Doç. Dr. Seda Bağdatlı Kalkan İnsan ve Toplum Bilimleri İstatistik Bölümü Şubat 2021 “Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Alışkanlıklarının
 COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Değişiminin Belirlenmesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  500 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sunal
Kızıl
İletişim Görsel İletişim Tasarımı Şubat 2021 “Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Alışkanlıklarının
COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Değişiminin Belirlenmesi”
ULAKBIM(TR Dizin)  500 TL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı Mühendislik  Bilgisayar Mühendisliği Şubat 2021 “Automatic Food Recognition System for Middle-Eastern Cuisines” Web Of Science –JCR
sınıflandırmasında Q3 
1.200 TL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı Mühendislik  Bilgisayar Mühendisliği Şubat 2021 “A Lightweight Cryptography Algorithm for Secure
Smart Cities and IoT”
Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
Q4 
1.500 TL
Dr. Öğr. Üyesi Masoud Shahmanzarı İşletme İşletme (İngilizce) Şubat 2021 “A Multi-Start Granular Skewed Variable Neighborhood Tabu Search for the Roaming Salesman Problem”  Web Of Science –JCR sınıflandırmasında
 Q1 ilk %10 
7.500 TL