Öğretim Elemanı  Fakülte  Bölüm Ay Yayın Adı Yayın Endeks Türü Toplam Teşvik Tutarı
Arş. Gör. Elif Nuray Yıldırım İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik Ekim 2019 ‘’Complexiton and solitary
wave solutions of the coupled
6 nonlinear Maccari’s’’
SCI 600 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Cesur İnsan ve Toplum Bilimleri Psikoloji Ekim 2019 ‘’Kayıp Yaşantılarında Bitmemiş İşler Ölçeği-Kısa Form: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması’’ SCI-Expanded 3.000 TL
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Ocak 2020 ‘Empirical study on multiclass classification –based network intrusion detection ’ SCI 1.000 TL
Prof. Dr. Nigar Merdan Mimarlık ve Tasarım Moda ve Tekstil Tasarımı Ocak 2020 “Improvement of Thermal Insulation Properties of Polyester Nonwoven and Estimation of Thermal Conductivity Coefficients Using Arficial Neural Network” Web Of Science 1.000 TL
Doç .Dr. Haluk Selim  Mühendislik Mücevherat Mühendisliği Ocak 2020 “Investigation of engineering properties for usability of Lefke stone (Osmaneli/Bilecik) as building stone” SCI-Expanded 3.000 TL
Doç .Dr. Haluk Selim  Mühendislik Mücevherat Mühendisliği Ocak 2020 “MULTI-PROXY SEDIMENTARY RECORDS OF DRY-WET CLIMATE CYCLES DURING THE LAST 2 KA FROM LAKE CILDIR,EAST ANATOLIAN PLATEAU,TURKEY SCI-Expanded 333 TL
Doç.Dr.Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri Eğitim Bilimleri Şubat 2020 “The relationship between social of and innovativeness climate in schools ’ Web Of Science (ESCI) 1.500 TL
Öğr. Gör. Ebru Ulucan İşletme Turizm ve Otel Yöneticiliği Mart 2020 “Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi ’’  ULAKBİM TR DİZİN 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem
 Kasapbaşı
Mühendislik  Bilgisayar Mühendisliği Nisan 2020 “A New Chaotic Image Steganography Technique Based on Huffman Compression of Turkish Texts and Fractal Encryption With Post-Quantum Security’’  SCI-Expanded 3.000 TL
Prof. Dr. Doğan Kaya İnsan ve Toplum Bilimleri Matematik  Mayıs 2020 “Symmetry analysis of inital and boundary value problems for fractional differential equations in Caputo sense” SCI  Q1 13.500 TL
Doç. Dr. Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri  Eğitim Bilimleri Bölümü Mayıs 2020 “Türkye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi”   ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. Hanifi Parlar İnsan ve Toplum Bilimleri  Eğitim Bilimleri Bölümü Mayıs 2020 “Collective teacher efficacy as a mediator in the relationshp between instructonal leadership and teacher commitment” SCOPUS Q2 9.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “ A Marketing Approach to a Psychological Problem: Problematic Smartphone Use on Adolescents “ SSCI Q1 18.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Cihat Köksal İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “The role of shadow economies in ecological footprint quality: empirical evidence from Turkey”  Web Of Science Q2 15.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya  İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “Bilgi Çağında Yükseköğretim Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler”  ULAKBIM(TR Dizin)  1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya  İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Mayıs 2020 “Prioritizing of Risk Components in the perishable goods supply chain and Supplier selection in supply chain risk management”   SCOPUS Q3 6.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Haziran 2020 STATE FRAGILITY AND POST-CONFLICT STATEBUILDING:
AN ANALYSIS OF SOUTH SUDAN
CONFLICT (2013-2019)
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Haziran 2020 “Rus Dış Politikasında Değişimin Felsefi Temelleri: NATO Genişlemesine Yönelik Baltıklar’da Bir İmparatorluk Tepkisi” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret Haziran 2020 “Büyükşehir Belediyelerinin Finansal Performans Analizi” ULAKBİM 1.000 TL
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Temmuz 2020 “Evolving deep learning architectures for network intrusion
 detection using a double PSO metaheuristic”
SCOPUS Q2’  9.000 TL
Prof. Dr. Abdül Halim Zaim Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Temmuz 2020 “LVE: An Energy-Efficient Lightweight Encryption
 Algorithm for Medical Sensors and IOT Devices” 
ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. Ayben Koy İşletme Finans ve Bankacılık Temmuz 2020 Are Carbon Leader Indexes Related with
Carbon Prices under Different Regimes?
SCOPUS Q1 İlk %10-%25  12.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret  Temmuz 2020 “Muhasebe Meslek  Mensuplarının Haksız Rekabet
 Algılarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret  Temmuz 2020 “COVID-19 Gündeminde İşletme Sürekliliği ve
 Bağımsız Denetim İlişkisi” 
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Gencay Karakaya İşletme Uluslararası Ticaret  Temmuz 2020 “Akreditif Ödeme Şekline İlişkin Hile Vakaları
 Üzerine Bir Değerlendirme” 
ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. İlker
Kıymetli  Şen
İşletme Muhasebe ve Denetim Eylül 2020 “Kümi FRS’nin İş Dünyasına Sağlayabileceği Yararlar: BOBİ FRS,TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi ile Mukayeseli Bir İnceleme” ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. İlker
Kıymetli  Şen
İşletme Muhasebe ve Denetim Eylül 2020 “Dijital Ekonomide Finansal Raporlamaya
İlişkin Sorunlar ve Türkiye Açısından Çözüm Önerileri”
ULAKBİM 1.000 TL
Doç. Dr. İlker
Kıymetli  Şen
İşletme Muhasebe ve Denetim Eylül 2020 “Robinson Muhasebesi ve Homo Economicus” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Bayazıt                  
İşletme İşletme (İngilizce) Eylül 2020 “Reklamlarda Annelik Miti: Özel Gün Olarak Anneler Günü”
Reklamlarının Analizi”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Bayazıt                  
İşletme İşletme (İngilizce) Eylül 2020 “The Deconstrustion of Women Image Through Advertising” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 Classification of news accarding to age groups using NLP
(NLP Kullanılarak haberlerin yaş gruplarına göre sınıflandırılması)
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Sulama/İlaçlama Robotu İçin Nesne Tanıma Çalışmaları” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “IOT Teknolojisi Kullanan Pratik ve Güvenilir Akıllı Kapı
Kilidi Tasarımı”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Tren Frenleme Enerjisinin Maksimum geri kazanımı için zaman
planı optimizasyonu”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Cebirsel Şifrelenmiş LBS Yöntemi” ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Anomali Tabanlı Saldırı
 Tespit Modeli Uygulaması”
ULAKBİM 1.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Metin
Turan
Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Eylül 2020 “Video Duygu Analizi” ULAKBİM 1.000 TL
Öğr. Gör. Pınar Geçkili Karaman Mimarlık ve Tasarım  Mimarlık Eylül 2020 “Kalıcılığın Yıkımı Üzerine: Esneklik ve Aidiyet” ULAKBİM 1.000 TL
Arş. Gör. İsrafil Boyacı İşletme İktisat Eylül 2020 “Türkiye Sağlık Sisteminin Dönüşü (2003-13):
COVİD-19 Pandemisi ile Mücadele Sürecinde
Sağlık Reformlarına Yeniden Bakış”
ULAKBİM 1.000 TL