Öğretim Elemanı  Fakülte  Bölüm Yeri Ay Bilimsel Etkinlik Adı Toplam Teşvik Tutarı
Doç.Dr.Ayben Koy İşletme Bankacılık ve Finans Almanya  Eylül 2019 The Society for Economic Measurement tarafından düzenlenecek
‘’Sixth Annual Conference’de A Comparative Analysis on Enery Prices Bubbles’’
8000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Vahit Ferhan Benli İşletme Bankacılık ve Finans Zürih  Eylül 2019 Real Estate Finance andAdvanced Valuation Techniqus’’  3.916 TL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı Mühendislik Bilgisayar İstanbul  Eylül 2019 IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio communications
 (PIMRC) adlı konferansa ‘’Identification Method Based on
Signal Power for Different Types of Electronic Jamming Attacks on GPS Signals’’   
3.915 TL
Yüksek Lisans Öğrencisi
Buse Çelik
Sosyal
 Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Muğla  Eylül 2019 3. International Rural Tourism and Development başlıklı
‘’Ohri’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi ile Değerlendirilmesi’’ 
200Euro (1277TL)
Doktora Öğrencisi Nasrullah Hazırbaba Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muğla  Eylül 2019 15th International Strategic Management and Association  200Euro(1277 TL)
Arş. Gör. Dr. Mehmet Sağlam İnsan ve Toplum Bilimleri İstatislik Şanlıurfa Ekim 2019 ‘’6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar’’ isimli kongreye ‘’Öğrenen Örgüt Anlayışının Örgütsel Ustalık Üzerindeki Etkisinde Entelektüel Sermayenin Aracı Rolü: Hizmet ve Üretim Sektörü Karşılaştırması’’  2.700 TL
Arş. Gör. Ömer Taha Sözgen Mimarlık ve Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Singapur Ekim 2019 ’23rd International Conference on Research in Life Sciences Healthcare (ICRLSH)’’ başlıklı uluslararası  konferansta ‘’Using Incicator Fauna Elements in Biotope Maps for Urban Landscape Planning’’ 315 DOLAR (1813.97 TL)
Doç. Dr. Ayben Koy İşletme Bankacılık ve Finans Antalya Ekim 2019 23. Finans Sempozyumu’nda ‘’Platin Gurubu Kıymetli Metaller İçin Dow Jones Sanayi Endeksi Etkileşiminin Rejimlere Dayalı Analizi’’ 2.000 TL
Doç. Dr. İlker Kıymetli Şen  İşletme Muhasebe ve Denetim Aydın Ekim 2019 16. Muhasebe Konferansı’nda ‘’Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlma Standardının İş Dünyasına Sağlayabileceği Yararlar: Bobi FRS ve MSUGT/VUK ile Mukayeseli bir İnveleme’’  2.730 TL
Doç .Dr. Murat Yalçıntaş İşletme İşletme (İngilizce) İngiltere Ekim 2019 28. EBES Konfransı’nda ‘’Factor affecting the Length the Length of Stay of Voluntary Private Pension Contributors’’  6.000 TL
Doç. Dr. Pınar Başar İşletme İşletme (İngilizce) Avustralya Ekim 2019 International Conference on Business Management and Social Innovation (ICBMANSOIN-19)’da ‘’The Blokchain Technology in Libraries’’  6.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Armando ALİU  Dış Ticaret Enstitüsü Dış Ticaret Enstitüsü İngiltere Ekim 2019 6th Respond’s Unpacking the Challenges and Possibilities for Migration Governance Conference at the University of Cambridge’’ 11.500 TL
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Irmak Mimarlık ve Tasarım  Endüstriyel Tasarım Mardin Ekim 2019 ‘’Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu Mardin 2019’’ başlıklı ulusal sempozyuma ‘’Yakın Geçmişte Mobilya Üretimi: Tasarım Bağlamında Yaşanan Değişimler ve Sektörel Etkileri’’ 1.376 TL
Dr. Öğr. Üyesi Çınar Narter Mimarlık ve Tasarım Endüstriyel Tasarım Mardin Ekim 2019 ‘’Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu Mardin 2019’’ başlıklı ulusal sempozyuma ‘’ Ürün Anlam bilim Uygulamalarında Teknolojik Gelişmelerin Tasarım Sürecine Katılması: Teoriden Uygulamaya Katmanlı Yaklaşım 1.320 TL
Öğr. Gör. Ebru Ulucan İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Eskişehir Ekim 2019 20. Uluslararası Turizm Kongresi’nde ‘’Yabancı Turistlerin Seyahatlerini Etkileyen Etmenler ile Turistlerin Beklenti ve Tatmin Düzeyleri: İstanbul Örneği’’  935.00 tl
Prof. Dr. Beliz Ülgen  İşletme İşletme (İngilizce) Paris Ekim 2019 10. Uluslararası İşletme ve Yönetim Konferansı’nda ‘’Getting Caught to The Chair Effect’’ ‘’After Becoming A Manager’’  Ödeme Almamış
Doç. Dr. Necla Öykü İyigün İşletme Uluslararası Ticaret Miami\United States of America Kasım 2019 88.International Atlantic Economic Society Uluslararası kaonferansta “Family Constitution as aStrategic Tool for Transgenerational Entrepreneurship in Family Businesses” 6.000 TL
Dr.  Öğr. Üyesi Mustafa Emre Civelek İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Polonya Kasım 2019 Mitigative Measures Against The Economic And Social Problems In Post-Digital Ecosystem” 6.000 TL
Arş. Gör. Tarkan Vergül  Mühendislik  İnşaat Mühendisliği Gaziantep Kasım 2019 3.Uluslararası Zeugma Kongresine “Stabilizasyon                                         Malzemelerin  Kil Sıvaların Mekanik Davranışlarına etkisi”  425 TL
Doç. Dr. Ayben Koy İşletme Bankacılık ve Finans İstanbul Aralık 2019 8.İstanbul Finans Kongresi “Are Carbon Leader Indices Related With Carbon Prices Under Different Regimes?” 700 TL
Arş .Gör. Ufuk Şanver Mühendislik İnşaat Mühendisliği Rusya Federasyonu St.Petersburg Ocak 2020 2020 IEEE Conferance Of Russian Young Researchers In Electrical And Electronic Engineering (ElconRus)”An Electronic Control Unit For Erythrocyte Sedimentation Rate Test Device”” 3.000 TL
Aysun Altmışdörtoğlu Finans Enstitüsü Finansal Ekonomi Doktora  İstanbul Ocak 2020 Beykent Üniversitesi 8.Finans Kongresin’de “Kredi Temerrüt Swapları ve Gelişmekte olan Ülkelerde Seçilmiş Göstergeler Üzerine Bir Araştırma” 400 TL
Öğr. Gör. Eymen Çağatay Bilge Mimarlık ve Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ABD/Fort Myers Şubat 2020 Royal Institute of Chartered Surveyers (RICS)& American Real Estate Society (ARES) düzenlemiş olduğu “A model for real estate development: real estate certificates and integradet Project delivery”   1770 $
Dr. Öğr. Üyesi Cihat Köksal İşletme Uluslararası Ticaret Nevşehir Mart 2020 International Conference on Economics, Energy and Environment (ICEEE2020)konferansında “The Role of Financial System in Energy Demand: Evidence from Developed and Developing Countries in Comparison”   3.000 TL
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel İşletme Uluslararası Ticaret İstanbul Mart 2020 32nd EBES Conference –Istanbul Eurosia Business and Economics Society düzenleyen”The Effect of Personality Traits on Credit Score using BMTI Personality Types””   2.970 TL
Doç. Dr. Betül Gür İşletme İktisat Varşova/(ONLINE)/Poland Nisan 2020 31. EBES Conference (ONLINE)Eurasia Business and Economics Society düzenlemiş olduğu “The Relationship Between R&D Expenditures and Youth Unemployment in the European Union Countries:A Comparison of Old and New States”  2.945 TL
Doç. Dr. Rukiye Gülay Öztürk İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Berlin/Germany Mayıs 2020 4th International Social Sciences and Humanities Berlin Conference’a ‘Türkiye`deki Kuşakların Reklamda “Toplumsal Cinsiyet”  1.100 TL
Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem İşletme Muhasebe ve Denetim Online Ağustos 2020 “32. EBES Konferansı “The analysis of the relationship between key audit matters(KAM) and firm characteristics: The case of Turkey” 300 Euro 
Ayşegül Kalyoncu Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
Tezlİ Yüksek Lisans 
Ankara Eylül 2020 “HORA 2020 2 nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications” adlı konferansa “IOT Teknolojisi Kullanan Pratik ve Güvenilir Akıllı Kapı Kilidi Tasarımı” 800 TL
Büşra Tural Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
Tezlİ Yüksek Lisans 
Ankara Eylül 2020 “HORA 2020 2 nd International Congress on Human-Computer Interaction,Optimization and Robotic Applications” adlı konferansa “Time-Plan Optimization with Genetic Algorithm for Regain of Energy from Train Tracks” 800 TL
Haluk Özgen Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği
Tezlİ Yüksek Lisans 
Ankara Eylül 2020 “HORA 2020 2 nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications” adlı konferansa “Sulama/İlaçlama Robotu için Nesne Tanıma Çalışmaları”  800 TL
Arş. Gör. Aslıhan Ergin Mimarlık ve Tasarım Mimarlık Prague/Czech Republic Online Eylül 2020 5th World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture –
Urban Planning Symposium (WMCAUS)”Enhancing Sustainability
Benefits Thourogh Green Retrofitting of Healthcare Buildings”
3520,86
Mehmet Salih Karaman Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans  Ankara Kasım 2020 “HORA 2020 2 nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications” adlı konferansa “Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Anomali Tabanlı Saldırı Tespit Modeli Uygulaması”  800 TL