Proje Adı Projenin Etki Alanı Ulusal/ Uluslararası * Projenin Başlangıç Tarihi Projenin Bitiş Tarihi Projenin Alanı Öğretim Elemanlarının Fakültesi Proje Lideri
1766 Yılında Viyana’da Vergi Mükellefi Olarak Çalışan ve İkamet Eden Türk ve Türk Tebaası İşadamları Uluslararası 21.5.2018 21.5.2019 Tarih Ekonomi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğr. Üyesi. Bekir Tank
International Summer School & Workshop: Applied Industrial Polıcy (& Beyond)  Theory, Empirics and Instruments for Effective Policy Design  Uluslararası 1.5.2018 1.9.2018 Sanayi Politikaları ve Kalkınma  İşletme Prof. Dr. Murat Ali Yülek
Mathematical Profile and Dyscalculia Testinin Türkçe Gerçeklik ve Güvenirlik Çalışması Ulusal 20.7.2018 20.7.2019 Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Prof. Dr. Oya Özkardaş
Türkçede Cümcümenameler Ulusal 1.2.2017 1.10.2018 Türk Dili  İnsan ve Toplum Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi. Arzu Çiftoğlu Çabuk 
Lineer Olmayan Kısmi diferansiyel denklemler için Klasik Dönüşüm Yöntemleri ve Uygulamaları Ulusal 19.7.2018 19.1.2019 Matematik İnsan ve Toplum Bilimleri Prof. Dr. Doğan Kaya 
Üniversitelerde Vasat Performans Vasat Üretkenlik Kıskacı Ulusal 11.11.2015 31.1.2018 İktisat  İşletme Prof. Dr. Ahmet Kara
Düzenli Göç Kapsamında Yaşayan Göçmen İşçi ve İşverenlerin Yaşam Memnuniyeti: İstanbul ve Bursa Karşılaştırılması Ulusal 1.4.2018 1.4.2019 Sosyal Bilimler İnsan ve Toplum Bilimleri Prof. Dr. Münevver Turanlı
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Ekonomik Beklenti Endeksi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Ekonomik Beklenti Endeksi Oluşturulması Ulusal 1.7.2017 1.1.2018 Ekonomi İşletme Doç. Dr. Elçin Aykaç Alp  
Çin İdare Hukuku ve ÇHC Ticari Başarısına Etkileri: Türkiye için Dersler/Öneriler Ulusal 30.5.2017 30.11.2018 Hukuk Hukuk Prof. Dr. Yücel Oğurlu
Ömrünü Tamamlamış Araçlar İçin Tersine Lojistik Ağ Tasarımı Ulusal 16.6.2017 16.5.2018 Teknoloji Mühendislik Dr.Öğr. Üyesi. Berk Ayvaz
Biyodizel Yakıtlar İçin Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı Ulusal 16.6.2017 16.4.2018 Teknoloji Mühendislik Dr. Öğr. Üyesi. Berk Ayvaz
Lefke Taşının (Osmaneli/BİLECİK) Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliği ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması Ulusal 1.3.2017 1.3.2018 Jeoloji  Mühendislik Doç. Dr. Haluk Selim
Sabit Hatlı Telefon Kanalları Üzerinden Gerçek- Zamanlı Steganografik Veri Gönderimi(Rebus) Ulusal 6.5.2015 1.8.2018 Mühendislik Mühendislik Doç. Dr. Serhan Yarkan
Küçük Boyutlu Elektro mekanik Sistemlerin Akustik Enerji ile Uzaktan Deneti ve Güdümü:IOTA Ulusal 6.5.2015 1.8.2018 Mühendislik Mühendislik Doç. Dr. Serhan Yarkan
Nano Titanyum Dioksit Üretimi ve Kıymetli Metallere Kaplama Uygulamaları Ulusal 28.2.2017 28.5.2018 Malzeme Mühendislik Dr. Öğr. Üyesi. Muhammet Ceylan
Platinyum Nanotüp Üretimive Katalitik Filtre Olarak Kullanımı  Ulusal 28.2.2017 28.2.2018 Malzeme Mühendislik Dr. Öğr. Üyesi. Muhammet Ceylan
Lefke Taşının (Osmaneli/Bilecik) Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliği ve Mühendislik Özelliklerinin Araştırılması Ulusal 28.2.2017 28.2.2018 Yer Bilimleri Mühendislik Doç. Dr. Haluk Selim
Mikro İşlem Tabanlı Sitem Tasarımı Projeleri İçin Debuger ve Emulasyon Sistemi Tedariki Ulusal 2.1.2019 2.4.2019 Mühendislik Mühendislik Öğr. Gör. Cengiz Riva