Proje Adı Projenin Etki Alanı Ulusal/ Uluslararası * Projenin Başlangıç Tarihi Projenin Bitiş Tarihi Projenin Alanı Öğretim Elemanlarının Fakültesi Proje Lideri
Görüntü İşleme Tabanlı Sayısal İçerik Oluşturma ve Çözümleme Platformu Ulusal 2.1.2019 2.1.2021 Mühendislik Mühendislik Doç. Dr. Serhan Yarkan
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ulusal 5.8.2019 5.8.2020 İşletme İşletme Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel
Karar Verme ve Risk Alma Davranışlarının EEG ile Değerlendirlmesi Ulusal 5.8.2019 5.8.2020 Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Itır Kaşıkçı
Çin’in Küresel Yükselişinin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerindeki Etkisi: Çok Boyutlu ve Disiplinlerarası bir İnceleme Ulusal 16.3.2020 16.1.2021 Bölgesel Etki Analizi İnsan ve Toplum Bilimleri Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu