ULT353 Hizmet Pazarlaması

ULT353 Hizmet Pazarlaması Dersi

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yahya Fida
E-Posta Adresi: yfidan@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

Ders Kitabı: Hizmet Pazarlaması, Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk, Ekin Yayın Dağıtım, Bursa, 2017.