ULL106 Lojistiğe Giriş

ULL106 Lojistiğe Giriş Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Gözde Yangınlar
E-Posta Adresi: gyanginlar@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ