ISL201 Marketing Management

ISL201 Marketing Management Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Aşkım Nurdan Tümbek Tekeoğlu
E-Posta Adresi: anttekeoglu@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati: Çarşamba / 14.00-16.00

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

MARKETING MANAGEMENT ONLINE 2020-1