IKT102 Macro Economics

IKT102 Macro Economics Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Sinem Sefil
E-Posta Adresi: ssefil@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati: Pazartesi-Salı-Çarşamba / 21.00-22.00

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

Ders Kitabı:  Principles of Economics, Sixth or Eighth Edition, N. Gregory Mankiw, Cengage