HAY208 Tehlikeli Maddeler

HAY208 Tehlikeli Maddeler Dersi

Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Sencerhan Avcı
E-Posta Adresi: sencerhanavci@gmail.com
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ