GNL327 Katılım Finans

GNL327 Katılım Finans Dersi

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Necdet Şensoy
E-Posta Adresi: necdetsensoy@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ