YÖNETİM

SPKM’nin faaliyetleri Merkez Yönetim Kurulu eliyle gerçekleştirilmekte ve SPKM Merkez Müdürü tarafından temsil edilmektedir. Ayrıca, Türk ve yabancı biliminsanları ve sanayicilerden oluşan bir Danışma Kurulu, SPKM’nin projelerine katkı sağlamaktadır.