SPKM düzenlediği etkinliklerde farklı kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmaktadır.

SEPIP 2015’te, SPKM, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı; National University of Singapore; Ritsumeikan Asia Pacific University, Japonya; ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’yla (SETA) işbirliği yapmıştır.