AMAÇLAR

SPKM’nin amacı, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerdeki iktisadi kalkınma süreçlerinin ve ülke tecrübelerinin incelenmesi; sanayi politikaları ve iktisadi planlamanın kalkınma üzerindeki etkilerinin araştırılması; bu alanlarla ilgili iktisadi politikalar üzerinde araştırmalar yapılması; bu alanlarda araştırmacılar için kaynak ve veri oluşturulması ve bunlara erişilmesine yardımcı olunması; bu alanlarda lisans ve yüksek lisans program ve müfredatlarının hazırlanmasına katkı verilmesi; bu alanlardaki akademik çalışmaların ve dünya tecrübelerinin paylaşıldığı organizasyonlar ve etkinliklerin düzenlenmesidir.