Prof.Dr.Murat Yülek Şangay’da Düzenlenmiş Olan Konferansa Katıldı

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Murat Yülek 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde Şangay’da düzenlenen Shanghai Cooporation Organization(Şanghay İşbirliği Örgütü ) Think Tank Forum’a davetli konuşmacı olarak katılmıştır