Avrupa İnovasyon Endeksi ve Türkiye

Türkiye ile ilgili değerlendirmeler bulunan çalışmaya ( European Innovation Scoreboard 2016) ulaşabilirsiniz.