PSY464 Travma Psikolojisi ve Krize Müdahale

PSY464 Travma Psikolojisi ve Krize Müdahale

Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. Yeşim Ünal

E-Posta Adresi: yesimu@gmail.com

E-Post Görüşme Gün ve Saati:

Derse İlişkin Kaynaklar/Yardımcı Materyaller:

Uzaktan Eğitim – 1. Hafta (6. Hafta) Ders Materyalleri: