PSY302 Psikolojide Ölçme ve Testler

PSY302 Psikolojide Ölçme ve Testler

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arkun Tatar

E-Posta Adresi:arkuntatar@yahoo.com

E-Post Görüşme Gün ve Saati:

Derse İlişkin Kaynaklar/Yardımcı Materyaller:

Uzaktan Eğitim – 1. Hafta (6. Hafta) Ders Materyalleri: