PSY 204 Öğrenme

PSY 204 Öğrenme

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Oya Özkardaş

E-Posta Adresi: oozkardes@ticaret.edu.tr

E-Post Görüşme Gün ve Saati:

Derse İlişkin Kaynaklar/Yardımcı Materyaller:

Eğitim Psikolojisi- YÖK materyali

Uzaktan Eğitim – 1. Hafta (6. Hafta) Ders Materyalleri: