Hakkımızda

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Üniversite Ortak Dersleri Koordinatörlüğü bünyesinde Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Şehir ve Kültür: İstanbul ile İşaret Dili dersleri yer almaktadır.

Türk Dili (I-II) ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I-II) dersleri, bütün üniversite öğrencilerinin güz ve bahar olmak üzere iki dönemde aldıkları, iki kredili zorunlu derslerdir. Üniversitemizde bu dersler, 2011-2012 Akademik yılından itibaren çevrimiçi (online) olarak verilmeye başlanmıştır. Bu sistemle öğrenciler, zamana ve mekâna bağlı kalmadan, kendi öğrenme hızlarında çalışabilmekte; güncellenebilen ders materyalini tekrar tekrar gözden geçirebilmektedir. Görsel ve işitsel bilişim araçlarıyla desteklenen sistem, interaktif bir eğitim olanağı sunmaktadır.

İşaret Dili (I-IV) dersi, 2015-2016 öğretim yılı güz döneminden itibaren başlayacak olan, Üniversitemizin bütün öğrencilerine açık, alan dışı seçmeli, üç kredili bir derstir.

Şehir ve Kültür: İstanbul dersi ise sadece bahar döneminde açılan ve sınıf ortamında yüz yüze yapılan üniversite ortak dersidir. Bu ders, İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğrenim gören bütün üniversite öğrencilerinin almakla yükümlü olduğu, iki kredili bir derstir.

Yukarıda adı geçen derslerle öğrencilerimizin; kendilerini daha iyi ifade eden, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, sosyal sorumluluk bilincinde gençler olarak yetişmeleri ve mezun olduktan sonra hayata daha geniş bir açıdan bakabilmeleri hedeflenmektedir.

Koordinatörlük olarak misyonumuz, hangi bölümde olursa olsun, öğrencilerimizin disiplinler arası düşünebilmelerini ve yatay bağlantılar kurabilmelerini sağlamaktır. Böylece onlar; şiirin matematiğini çözmüş bir mühendis, işaret dilindeki çok sesliliği duyabilen bir psikolog, bugününü dünüyle değerlendirebilen bir hukuk adamı, muhakeme ve eleştirme yetenekleri gelişmiş bir işletmeci, kelimelerin gücünü keşfetmiş bir medya çalışanı ve kültürel mirası koruma bilincinde bir turizmci olarak hayata atılacaklardır.

 

Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK

Üniversite Ortak Dersleri Koordinatörü