İşaret Dili

Dersin Adı:                            İşaret Dili I

Önkoşul Durumu                 : Yok

Dersin Kredisi                       : 3+0

Dersin Dönemi                     : Bahar Dönemi

Dersin Öğretim Elemanları :

Dersin Öğretim Yöntemi: İnteraktif eğitim yaklaşımları kullanılacak; öğrencinin teorik derste öğrendiği işaret dilini günlük yaşamda kullanması teşvik edilecek.

Dersin Amacı: İşitme ve konuşma engelli bireylerin toplumdaki iletişim olanaklarını çoğaltabilmek için üniversite mezunları arasında işaret dilini bilenlerin sayısını artırabilmek ve bu eğitimi alan öğrencilere, mezun olduktan sonra iş yaşamlarında karşılaşacakları işitme engellilerle iletişim kurabilme yeteneği kazandırmak.

Dersin Kitabı

“Yetişkinler için İşaret Dili Kılavuzu” (1995). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Yardımcı Kaynaklar

“Türk İşaret Dili Sözlüğü v1.0” www.cmpe.boun.edu.tr/pilab/tidsozlugu

“WALS  Online Resources for Türk Isaret Dili”,  Haspelmath, Martin (editor); Dryer, Matthew S. (editor); Gil, David (editor); Comrie, Bernard (editor). 2008-05-01. Max Planck Digital Library (http://mpdl.mpg.de/)

“Turkish Sign Language: a language of Turkey (Asia)”, Lewis, M. Paul (editor). 2009. SIL International (www.sil.org)

“LINGUIST List Resources for Turkish Sign Language”, Anthony Aristar, Director of Linguist List (editor); Helen Aristar-Dry, Director of Linguist List (editor). 2011 – 03 07. The LINGUIST List (www.linguistlist.org)

“OLAC: Open Language Archives Community” http://www.language-archives.org/

Haftalara Göre Konuların Dağılımı

İŞARET DİLİ DERSLERİ BAŞLADI

 1. Hafta: Parmak Alfabesi (Çift el) ve Sözlük Kelime Çeşitleri: İsimler, Zıt Anlamlılar, Fiiller, Sıfatlar
 2. Hafta: Parmak Alfabesi (Çift el) ve Sözlük Kelime Çeşitleri: İsimler, Zıt Anlamlılar, Fiiller, Sıfatlar
 3. Hafta: Parmak Alfabesi (Çift el) ve Sözlük Kelime Çeşitleri: İsimler, Zıt Anlamlılar, Fiiller, Sıfatlar
 4. Hafta: Aile ve Çevresi
 5. Hafta: Aile ve Çevresi
 6. Hafta: Vücudumuz ve Sağlık
 7. Hafta: Vücudumuz ve Sağlık
 8. Hafta: Ara Sınav
 9. Hafta: Ev ve Ev Eşyaları
 10. Hafta: Ev ve Ev Eşyaları
 11. Hafta: Yiyecek ve İçecekler
 12. Hafta: Yiyecek ve İçecekler
 13. Hafta: Giyecek ve Takılar
 14. Hafta: Duygular, Mesleki terimler, Yönler