Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

AYrd. Doç. Dr.atürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin Kodu                         : GNL 102

Önkoşul Durumu                 : Yok

Dersin Kredisi                       : 2+0

Dersin Dönemi                     : I. Sınıf, Bahar Dönemi

Dersin Öğretim Elemanı   : Yrd. Doç. Dr.  Hanifi PARLAR  hparlar@ticaret.edu.tr

Öğretim Yöntemi                 : Uzaktan Öğretim Sistemi

Dersin Amacı                                    : Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geçiş sürecinde ana eksen olan Türk İnkılabını tarihî, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile incelemek; günümüz demokratik, laik, sosyal hukuk devleti düzenini biçimlendiren Atatürkçü düşünceyi, ilkeleri ve devrimleri değerlendirmek.

Dersin Kitabı

Mumcu Ahmet, Ergun Özbudun vd. (1997). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. IV. Baskı. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları.

Yardımcı Kaynaklar

1          K Atatürk, B Emil, M Has-Er… – 1980 – kitaplar.ankara.edu.tr      Nutuk III cilt Vesikalar

2          http://www.ataum.gazi.edu.tr/e107_files/sayi2/ataturk-doneminde-egitim-alaninda-yasanan-gelismeler.pdf

3          http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewArticle/173

M Okur – … DERGİSİ/JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF …, 2010 – e-dergi.atauni.edu.tr

4          [PDF] CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ADANA’DA EĞİTİM (1923-1950)

mitosweb.com alanından [PDF]

M Üniversitesi… – mitosweb.com

5          [PDF] CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN SANATÇILARIMIZ VE TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARI

muzikegitimcileri.net alanından [PDF]

İ Tunçdemir – muzikegitimcileri.net

6          PDF] ATATÜRK SONRASI EĞİTİMDEKİ TEMEL GELİŞMELER cu.edu.tr alanından [PDF]

S Bozdemir – turkoloji.cu.edu.tr

7          [PDF] ‘Atatürk ve Eğitim

ege.edu.tr alanından [PDF]

DNN Kara – Ege Üniv. Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölümü – atailkuyg.ege.edu.tr

8          PDF] İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri

aku.edu.tr alanından [PDF]

M Ergün – Ankara: Ocak Yayınları, 1996 – egitim.aku.edu.tr

9          http://www.meb.gov.tr/ataturk/ataturk.html

10        http://www.tsk.mil.tr/anitkabir/index.html

11        http://www.mkutup.gov.tr/ataturk/ataturk.html

12        http://www.po.metu.edu.tr/ataturk/

13        http://www.atam.gov.tr/

14        http://ataturk.yargitay.gov.tr/

15        http://www.kho.edu.tr/atasayfa/index.htm

16        http://www.ataturk.net/

17        http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Nutuk

18        http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=45

19        http://www.ait.hacettepe.edu.tr/

 

Haftalara Göre Konuların Dağılımı

1.Hafta           Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar

2.Hafta           Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri I

3.Hafta           Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri II

4.Hafta           Hukuk Alanındaki Gelişmeler

5.Hafta           Eğitim, Kültür ve Sağlık Alanındaki Gelişmeler

6.Hafta           Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi Politikası

7.Hafta           Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası (1923 – 1938)

8.Hafta           Ara Sınav

9.Hafta           Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve İlkeleri

10.Hafta         II. Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye

11.Hafta         Türkiye’de İç Siyasi Gelişmeler (1950-1980)

12.Hafta         Türkiye’de İç Siyasi Gelişmeler (1980-2012)

13.Hafta         Türkiye’nin Dış Politikası (1960-2012)

14.Hafta         Türkiye’nin Jeopolitik Konumu (Çağdaş Türkiye ve Beklentiler)