Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin Kodu                         : GNL 101

Önkoşul Durumu                 : Yok

Dersin Kredisi                       : 2+0

Dersin Dönemi                     : I. Sınıf, Güz Dönemi

Dersin Öğretim Elemanı      :Öğr. Gör. Dr. Hanifi Parlar   hparlar@ticaret.edu.tr

Öğretim Yöntemi                  : Uzaktan Öğretim Sistemi

Dersin Amacı                          : Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geçiş sürecinde ana eksen olan Türk İnkılabını tarihî, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile incelemek; günümüz demokratik, laik, sosyal hukuk devleti düzenini biçimlendiren Atatürkçü düşünceyi, ilkeleri ve devrimleri değerlendirmek.

Dersin Kitabı

Mumcu Ahmet, Ergun Özbudun vd. (1997). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. IV. Baskı. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları.

Yardımcı Kaynaklar

1          K Atatürk, B Emil, M Has-Er… – 1980 – kitaplar.ankara.edu.tr      Nutuk III cilt Vesikalar

2          http://www.ataum.gazi.edu.tr/e107_files/sayi2/ataturk-doneminde-egitim-alaninda-yasanan-gelismeler.pdf

3          http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewArticle/173

M Okur – … DERGİSİ/JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF …, 2010 – e-dergi.atauni.edu.tr

4          [PDF] CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ADANA’DA EĞİTİM (1923-1950)

mitosweb.com alanından [PDF]

M Üniversitesi… – mitosweb.com

5          [PDF] CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINDA ROL OYNAYAN SANATÇILARIMIZ VE TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARI

muzikegitimcileri.net alanından [PDF]

İ Tunçdemir – muzikegitimcileri.net

6          PDF] ATATÜRK SONRASI EĞİTİMDEKİ TEMEL GELİŞMELER cu.edu.tr alanından [PDF]

S Bozdemir – turkoloji.cu.edu.tr

7          [PDF] ‘Atatürk ve Eğitim

ege.edu.tr alanından [PDF]

DNN Kara – Ege Üniv. Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölümü – atailkuyg.ege.edu.tr

8          PDF] İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri

aku.edu.tr alanından [PDF]

M Ergün – Ankara: Ocak Yayınları, 1996 – egitim.aku.edu.tr

9          http://www.meb.gov.tr/ataturk/ataturk.html

10        http://www.tsk.mil.tr/anitkabir/index.html

11        http://www.mkutup.gov.tr/ataturk/ataturk.html

12        http://www.po.metu.edu.tr/ataturk/

13        http://www.atam.gov.tr/

14        http://ataturk.yargitay.gov.tr/

15        http://www.kho.edu.tr/atasayfa/index.htm

16        http://www.ataturk.net/

17        http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=Nutuk

18        http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=45

19        http://www.ait.hacettepe.edu.tr/

 

Haftalara Göre Konuların Dağılımı

HAFTALIK KONULAR

 1. Hafta “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersini okumanın amacı, inkılap kavramı ve benzer temel kavramlar
 2. Hafta Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış
 3. Hafta Osmanlı Devleti’nin parçalanması
 4. Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması
 5. Hafta İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi
 6. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı
 7. Hafta Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma
 8. Hafta Ara Sınav Haftası
 9. Hafta Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli
 10. Hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
 11. Hafta TBMM’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması
 12. Hafta Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadele
 13. Hafta Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
 14. Hafta Mudanya’dan Lozan’a
 15. Hafta Genel Tekrar