Bölüm Başkanın Mesajı

Mimarlık mesleğinin önemi, tanımı ve sorumlulukları ile ilgili bilinen en önemli açıklama, Fransa’da mimarlıkla ilgili yasanın başında yer alan ‘’Mimarlık Kültürün bir ifadesidir’’ ve ‘’Mimarlık Mesleğinin uygulamasında kamusal yarar vardır’’ cümleleri ile ifade edilmektedir.

Tarihsel gelişim süreci içinde Romalı yazar ve eleştirmen Vitrivius’un kitabında belirttiği Sağlamlık- İşlevsellik ve Estetik, mimarlığın ve dolayısıyla mimarlık eğitimi ve pedagojisinin en önemli ilkeleri olmuştur. Bunun yanı sıra günümüzde, mimarlığın, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarının öne çıkması, çağdaş bilim, teknoloji ve iletişim konularındaki gelişim, yeni malzemeler, çağdaş yaşamın getirdiği yeni işlevler ve gereksinmeler, mimarlık eğitiminin bu ihtiyaçlara paralel olarak sorgulanmasını ve geliştirilmesini gündeme getirmektedir. Ayrıca insanlığın geleceği dikkate alındığında, her alanda, özellikle çevresel ve yapısal alanda SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN geliştirilmesi ve sağlanmasının mimarlık ve mimarlık eğitimi için büyük önem taşıdığı kuşkusuzdur.

Mimarlık Bölümümüz, dört yıllık lisans programı ile bu ilkelere ve gereksinimlere yanıt vermek üzere eğitilmiş mimarları topluma kazandırmayı amaçlamaktadır. Mimarlık Bölümünün hedeflerinden bir diğeri de estetik ve bilgiyi bütünleştiren, ekonomik çözümler üretebilen, seçkin, profesyonel, kendi konusunda uzman, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin mimarlar yetiştirmek olmaktadır.

Bölümümüz, konusunda uzmanlaşmış,  uluslararası deneyimlere sahip öğretim üye ve yardımcıları ile mimarlık eğitiminin, temel teorik dersler ve güncel konuları içeren seçme dersler yanı sıra,  mimarlık eğitimin omuriliğini oluşturan, mimari tasarım stüdyolarından oluşan bir program üzerinden verilmesini hedeflemektedir. Bu programın başarılı mimari proje uygulamaları gerçekleştirmiş deneyimli mimarlar tarafından desteklenmesi, bölümümüzün temel politikaları arasındadır.  Söz konusu programın uygulanması yanı sıra sürekli işbirliği içinde olduğumuz yurt dışındaki üniversitelerden  (Almanya, Fransa ve Avusturya’dan ) davet edilecek öğretim üyeleri ve öğrenciler ile birlikte ortak atölyeler (Work-Shop), sergiler ve seminerler tertiplenmektedir. Başarılı öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren bu öğretim kurumları ile yapılacak erasmus öğrenci değişimi antlaşmaları ile bir dönem yurt dışında okuma imkanını elde etmektedirler.

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla SURİ