ANASAYFA

Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler medya sektörünün bir dönüşüm içerisine girmesine neden olmuştur. Geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra yeni medyanın medya sektörü içerisindeki hâkimiyetinin her geçen gün arttırması, sektörün nitelikli elemana olan ihtiyacını arttırmaktadır. Bu bağlamda Medya ve İletişim Bölümü, hem geleneksel medyanın ihtiyaçlarını hem de yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin medya sektöründe yarattığı gereksinimleri karşılamak amacıyla medya sektöründe görev alabilecek donanımlı bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Medya ve İletişim Bölümü müfredatı disiplinlerarası bir perspektifle hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz Bilişim Uygulamaları, Yeni İletişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Radyo ve Televizyon Haberciliği, İnternet Gazeteciliği, Multimedya Tasarımı, Kurgu Teknikleri, Transmedya Anlatıları ve Sosyal Medya ve Toplum gibi dersleri konusunda uzman akademisyenlerden uygulamalı olarak öğrenmektedir.

Öğrencilerimiz TİMM (İletişim Fakültesi Ticaret İletişim ve Medya Merkezi) ve radyo ve televizyon stüdyolarında üstlendikleri çeşitli görevler ile derslerinde öğrendiklerini uygulama fırsatını bulabilmektedir. Öğrencilerimiz İtalik dergisi ve Haber Postası gazetesini periyodik olarak çıkarmaktadır.