Bölüm Başkanının Mesajı

Mekatronik; makina, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan multidisipliner yeni bir mühendislik alanı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüz dünyasında var olan rekabet koşullarının her geçen gün daha da gerekli kıldığı ve ön plana çıkardığı otomasyonun temelinde yer alan ana bilim dalıdır. Mekatronik günümüz dünyasında bilgisayarlardan endüstriyel robotlara, otomobillerden uzay araçlarına kadar yaşamımızın her alanında kullanılan sistemlerde var olan bir mühendislik dalıdır. Bu nedenle kişiye mühendisliğin girdiği tüm alanları içeren çok geniş bir iş alanı sağlamaktadır ve geleceğin aranan mesleklerinden biri konumundadır.

Mekatronik sistemlerin tasarımı, işletimi, bakımı, onarımı, yenilenmesi, dönüştürülmesi gibi makina, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayalı işleri yapacak olan mekatronik mühendislerine özellikle imalat teknolojileri, otomotiv endüstrisi, havacılık ve uzay teknolojisi, savunma sanayi, malzeme işleme, görüntüleme, tıp ve sağlık bilimleri sektörlerinde ihtiyaç duyulmaktadır.

Mekatronik eğitiminde öncelikle mühendislik temelleri verilmekte, bunu takiben geniş bir teknoloji bilgi ve becerisi geliştirilmekte ve nihayet pratik uygulamalarla ile beceriler yetkinliğe dönüştürülmektedir. Amaç elektronik, makina ve yazılım konularına hakim, sahip olduğu mekatronik bilgi ve becerisiyle yenilikçi ve akıllı ürünler geliştiren, sorun çözen, mesleğini severek yapan mühendisler yetiştirmektir.