Mühendislik Fakültesi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

2001 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile aynı zamanda kurulmuş olan Mühendislik Fakültemiz akademik esnekliği koruyarak bilgi çağının olmazsa olmazı olan disiplinler arası çalışmaları gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde bünyesinde yürütebilen, hem ulusal hem de uluslararası olarak bilimsel ve sosyal faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan ve her platformda saygınlığı kabul edilmiş önde gelen bir akademik birim olmayı amaç edinmiştir.

Fakültemiz Küçükyalı’da E-5 kenarında metro ve metrobüs gibi toplu taşıma ile çok kolay ulaşabilecek bir konumda olup %30 İngilizce destekli eğitim yapan Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerimiz, tamamen İngilizce eğitim yapan Elektrik-Elektronik, Mekatronik Mühendisliği Bölümlerimiz ile Türkçe eğitim yapacak olan İnşaat Mühendisliği bölümlerimiz bulunmaktadır.

Üniversitemiz küresel yönelimlere hızlı bir şekilde uyarlanma ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilme misyonuna bağlı olarak Fakültemizin, Avrupadaki seçkin üniversiteler ile Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları ve Amerika ve Japonyaki üniversiteler ve kurumla ile ortak çalışmalar yürütebilen programları bulunmaktadır.

Mühendislik yaşamımızdaki temel problemlerin çözümünde çok kritik bir rol oynamakta, aynı zamanda teknolojik ve ekonomik büyümede hayati öneme sahip olup ülkemizin gelişmişlik ve innovasyon düzeyini yükseltme açısında da en önemli mesleklerden biridir.

Buna bağlı olarak Fakültemizin 400.000’e yakın üyesi ile dünyanın sayılı Ticaret Odalarından biri ve kurucumuz olan İTO ile organik bağlantıları bulunmakta, aynı zamanda hem üniversitemizin hem de İTO’nun kurucu ortağı olduğu Kurtköydeki Teknopark İstanbul ile de çok sıkı bağlantılar içinde olup, öğrencilerimiz gerek öğrencilik esnasında stajlarını buralardaki seçkin firmalarda yapma, gerekse mezuniyet sonrasında bu üst seviyedeki kuruluşlara bağlı yerlerde iş bulma imkanlarına sahip olmaktadır.

Fakültemiz, Savunma, Havacılık, Uzay ve Enerji konularında, 2730 Mühendisi olan 160 Ar-Ge Firmasının yer aldığı Türkiyenin İnnovasyon Merkezi ve Teknoloji üssü olan Teknopark İstanbul ile ortaklığımıza bağlı olarak  öğrencilerimize gerek eğitimleri esnasında, gerekse mezuniyet sonrasında, buradaki kuluçka merkezlerinde kendi projelerini geliştirme ve buradaki firmalara çalışma imkanı da sunmaktadır.

Fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim görmüş seçkin akademik kadrosu, güçlü ve modern çalışma ortamları ile öğrencilerimizin ufuklarını genişletmeye, iş dünyası ile Ar-Ge merkezleri ve ilgili meslek kuruluşları ile buluşturma imkanlarını sunmakta.

Mühendislik Fakültesi Bölümleri

Prof.Dr. Abdül Halim Zaim  •  Prof. Dr.  İsmail  Ekmekçi  •  Prof. Dr. İbrahim Baz  •  Prof. Dr. İsmail Demir  •  Prof. Dr. Kemal Varol  •  Prof. Dr. Muammer Kalyon  •  Prof. Dr. Mustafa  Köksal  •  Prof. Dr. Necip  Şimşek  •  Prof. Dr. Oğuz Borat  •  Prof. Dr. Rıfat Yazıcı  •  Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu  •  Prof. Dr. Temel Kotil  • Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu •  Doç. Dr. H. Haluk  Selim  •  Doç. Dr. Ş. Taha İmeci  •  Doç. Dr. Serhan Yarkan  •  Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı  •  Dr. Öğr. Üyesi Aybike  Öngel  •  Dr. Öğr. Üyesi Berk Ayvaz  •  Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Tekin Özkan  •  Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ceylan  •  Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Özpınar  •  Dr. Öğr. Üyesi Metin Turan  •  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı • Öğr. Gör. Cengiz Riva  •  Öğr. Gör. Dr. Emin Başar Baylan  •  Öğr. Gör. Fatma Nur Akı  •  Arş. Gör. Ahmet Alptekin Topçu  •  Arş. Gör. Burak Işık  •  Arş. Gör. Can Eyüpoğlu  •  Arş. Gör. Emel Şeyma Küçükaşçı  •  Arş. Gör. Erdem Yavuz  •  Arş. Gör. Ufuk Şanver 

Misafir Öğretim Görevlileri;
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Adanır  •  Dr. Öğr. Üyesi Kemal Kaymak  •  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Öztürk  •  Öğr. Gör. Bahadır Benzer  •  Öğr. Gör. Hamid Torpi  

İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi, ilk 5 tercihinden her hangi birinde yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; %20 oranında indirim sağlanır.

TOBB’A BAĞLI ODA VE BORSALARIN ÜYE ÇOCUKLARINA İNDİRİM:

TOBB’a Bağlı Oda ve Borsaların Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %10 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİM:

İstanbul Ticaret Odası Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %15 oranında indirim sağlanır.

ÜNİVERSİTEMİZ BURSLARI VE İNDİRİMLERİ

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. tercihlerin her hangi birinde tercih edip yerleşen öğrencilere 400 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödenir.

ÜSTÜN BAŞARI İNDİRİMİ;

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;

 • Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’si burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’i burs olarak verilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:

Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:

Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Meclis ve Komite Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:

İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.

*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İTO TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ:

İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:

Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere; % 10 oranında indirim sağlanır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ:

Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere; % 25 oranında indirim sağlanır.

KONAKLAMA BURSU:

Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.

ÇİFT ANADAL İNDİRİMİ:

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabilirler.

Üniversitemize ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

YATAY GEÇİŞ İNDİRİMİ (BÖLÜMLER ARASI):

Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.

KÜLTÜR SPOR SANAT İNDİRİMİ:

Spor bursu T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda verilir. Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları ise sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci  için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında verilir.

Spor Bursları Detaylı Bilgi için tıklayınız

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

 1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 4. Tercih bursu ( 400 TL) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.
 5. Tercih bursu ( İTO %20 İndirim) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. 

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

ÜCRETLER

 • ÜCRETLİ: 43.150,00 TL
 • %75 BURSLU: 10.787,50 TL
 • %50 BURSLU: 21.575,00 TL
 • %25 BURSLU: 32.362,50 TL
Hemen Paylaş