Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, ve Moda ve Tekstil Tasarımı bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz; tasarım ve uygulama problemlerini çözebilen, çağdaş yaşamın getirdiği ve gerektirdiği teknolojiyi kullanan, araştırmacı, aynı zamanda bilgiyi uygulama hayatında da etkin bir biçimde kullanabilen, yenilikçi, toplumun değişen ihtiyaçlarını öngörebilen tasarımcılar, mimarlar, iç mimarlar, moda tekstil tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş bilim, teknoloji, ve iletişim düzeyinin yükselmesi insanın sınırlarını, fiziksel ve sosyokültürel anlamda değiştirmektedir. Bu değişim, toplumun yeniliklere olan ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Fakültemizden mezun olan öğrenciler, estetik ve bilgiyi teknolojik altyapıyla birleştirerek üretim, yönetim, ve organizasyon alanlarında da beceri kazanmaktadırlar.

Fakültemiz; öğrencilerin sahip olması gereken, yukarıda belirtilen özellikleri kazanabilmeleri için ulusal ve uluslararası çalıştaylar, sergiler, ve konferanslar düzenleyerek; öğrencilerin sanatsal, mesleki, ve bilimsel açıdan ufuklarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Yurt içi ve yurt dışı teknik araştırma gezileri öğrencilerin, iletişim, düşünme, öğrenme, ve belgeleme becerilerini kazanmalarına oldukça önemli katkılar sağlar.

Dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen -zorunlu ve seçime bağlı olacak şekilde- bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak verilmektedir. Fakültemizin temel öncelikleri; sosyal, çalışkan, gelişmelere ayak uydurabilen, yaratıcı, sistemli çalışan, iş dünyasında yer almaya hazır tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar yetiştirmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri

Prof. A. Işık Aydemir  •  Prof. Dr. Habip Dayıoğlu  •  Prof. Dr. İdris Oğurlu  •  Prof. Dr. Nigar Merdan  •  Prof. Dr. Osman Yazıcıoğlu  •  Prof. Dr. Tuncer Toprak  •  Doç. Dr. Elif Kısar Koramaz  •  Dr. Öğr. Üyesi  Irmak Bayburtlu  •  Dr. Öğr. Üyesi Burhan Satıcı  •  Dr. Öğr. Üyesi Fernaz Öncel  •  Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu  •  Dr. Öğr. Üyesi Leyla Suri  •  Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Sönmez  •  Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Irmak  •  Öğr. Gör. Dr. Ahmet Coşkun Dündar  •  Öğr. Gör. Dr. Gökçer Okumuş  •  Öğr. Gör.  Demet Yıldız Yanızca  •  Öğr. Gör. Gülay Kaygusuz  •  Öğr. Gör. Haluk Duğa  •  Öğr. Gör. Mehmet Sinan Yum  •  Öğr. Gör. Zeynep Melike Atay Kızıltaş  •  Arş. Gör. Ceylan Sitembölükbaşı  •  Arş. Gör. Emre Gökdel  •  Arş. Gör. Eymen Çağatay Bilge  •  Arş. Gör. Ezgi Torun  •  Arş. Gör. Nurdan Sezgin  •  Arş. Gör. Şeyda Canpolat  •  Arş. Gör. Ömer Taha Sözgen

Misafir Öğretim Görevlileri;
Prof. Dr. Ahmet Celal Apay  •  Prof. Dr. Hale Gezer  •  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alp Sunalp  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Gülin Başar  •  Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Eser Tezeren  •   Dr. Öğr. Üyesi Pınar Cartier  •  Dr. Öğr. Üyesi Alev Eraslan Göçer  •  Dr. Öğr. Gör. Aydan İlter  •  Dr. Öğr. Gör. Mine Şakire Arık Derin  •  Uzm. Öğr. Gör. Ebru Hacıoğlu  •  Uzm. Öğr. Gör. Ergin Yetkin  •  Uzm. Öğr. Gör. Elif Devrim Topsakal  •  Uzm. Öğr. Gör. Emine Gül Derbent  •  Uzm. Öğr. Gör. Kerim Kürkçü  •  Uzm. Öğr. Gör. Hakan Dölgen  •  Uzm. Öğr. Gör. Hülya Sibel Tümdağ  •  Uzm. Öğr. Gör. Hümeyra Kılıç  •  Uzm. Öğr. Gör. Mehmet Sinan Yum  •  Uzm. Öğr. Gör. Oğuz Nurettin Tetik  •  Uzm. Öğr. Gör. Nihan Şeşen  •  Uzm. Öğr. Gör. Selin Keskinel  •  Uzm. Öğr. Gör. Sezgin Bilgin  •  Uzm. Öğr. Gör. Yasemin Masaracı  •  Öğr. Gör. Ali Özbey

İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi, ilk 5 tercihinden her hangi birinde yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; %20 oranında indirim sağlanır.

TOBB’A BAĞLI ODA VE BORSALARIN ÜYE ÇOCUKLARINA İNDİRİM:

TOBB’a Bağlı Oda ve Borsaların Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %10 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİM:

İstanbul Ticaret Odası Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %15 oranında indirim sağlanır.

ÜNİVERSİTEMİZ BURSLARI VE İNDİRİMLERİ

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. tercihlerin her hangi birinde tercih edip yerleşen öğrencilere 400 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödenir.

ÜSTÜN BAŞARI İNDİRİMİ;

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;

 • Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’si burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’i burs olarak verilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:

Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:

Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Meclis ve Komite Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:

İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.

*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İTO TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ:

İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:

Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere; % 10 oranında indirim sağlanır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ:

Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere; % 25 oranında indirim sağlanır.

KONAKLAMA BURSU:

Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.

ÇİFT ANADAL İNDİRİMİ:

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabilirler.

Üniversitemize ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

YATAY GEÇİŞ İNDİRİMİ (BÖLÜMLER ARASI):

Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.

KÜLTÜR SPOR SANAT İNDİRİMİ:

Spor bursu T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda verilir. Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları ise sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci  için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında verilir.

Spor Bursları Detaylı Bilgi için tıklayınız

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

 1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 4. Tercih bursu ( 400 TL) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.
 5. Tercih bursu ( İTO %20 İndirim) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. 

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

ÜCRETLER

 • ÜCRETLİ: 43.150,00 TL
 • %75 BURSLU: 10.787,50 TL
 • %50 BURSLU: 21.575,00 TL
 • %25 BURSLU: 32.362,50 TL
Hemen Paylaş