İşletme Fakültesi | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hüner Şencan Dekan İşletme Fakültesi, 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte, Ticari Bilimler Fakültesi adıyla akademik yaşamına başlamıştır. Zaman içinde akademik kadrosu, öğrenci sayı ve niteliği, öğrencisine sağladığı fiziki ve sosyal imkanlar ile gelişen fakültemizde İşletme (Türkçe ve İngilizce), İktisat (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Havacılık Yönetimi olmak üzere sekiz bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden ikisi İngilizce, üçü İngilizce destekli ve üçü Türkçe müfredat ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Odası’nın da desteği ile Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinde öncü fakültelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak alanlarında uzman, iş dünyası deneyimine sahip üretken bir akademik kadroyu bünyesinde barındıran fakültemiz, üniversitelerin benzer akademik kurumlarından ciddi anlamda ayrışmaktadır. Fakülte bünyesinde açılmış bölümlerin teorik kurgusunun yanı sıra iş dünyası pratiğine de yer veren müfredatı bu hedefi desteklemektedir. Fakültemiz, kuruluşundan bu yana gerek nitelikli öğretim üyesi kadrosu gerekse tercih edilen eğitim-öğretim programları açısından önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Üniversitemizin stratejik planında ortaya koyduğu orta/uzun vadeli vizyonu/misyonu doğrultusunda Fakültemiz, güçlü öğretim kadrosunun güncel akademik araçlardan yararlanarak ideal sınıf ortamlarında kazandırdığı akademik bilgi ve donanımın yanı sıra zorunlu/seçmeli staj dersi uygulamalarıyla öğrencilerimizi rekabetçi iş dünyası koşullarına güçlü bir şekilde hazırlamaktadır. Fakültemizde sunulan Mesleki Seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, Foreks laboratuvarı ve benzeri uygulamalı etkinlikler yoluyla iş adamlarının ve ekonomik birimlerde görev alan profesyonellerin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaları, gençlerimizin kariyer gelişiminde bir ömür boyu sürmesi beklenen güçlü bir iletişim ağının üyesi olmalarını sağlamaktadır. İş yaşamında başarılı olabilmenin temel gerekliliklerinden biri, bireyin kişisel gelişimini sağlamasıdır. Bu yönüyle İşletme Fakültesi bilgi çağının gerektirdiği teorik ve uygulamalı donanım ve becerileri kazanmış, etkin yönetim anlayışıyla çağdaş mesleki bilgilere sahip, önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmak üzere nitelikli girişimcileri ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İşletme Fakültesi Bölümleri

Prof. Dr. Ahmet Kara  •  Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş  •  Prof. Dr. Ali İhsan Karacan  •  Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz  • Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut •  Prof. Dr. Beliz Ülgen  •  Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp  •  Prof. Dr. Esin Okay  •  Prof. Dr. Hasan Türedi  •  Prof. Dr. Hüner Şencan  •  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı  •  Prof. Dr. Mecit Eş  •  Prof. Dr. Murat Ali Yülek  •  Prof. Dr. Murat Kasımoğlu  •  Prof. Dr. Münevver Turanlı  •  Prof. Dr. Nazım Ekren  •  Prof. Dr. Nüzhet Kahraman  •  Prof. Dr. Özgür Çengel  •  Prof. Dr. Selim Yüksel Pazarçeviren  •  Prof. Dr. Suna Özyüksel  •  Prof. Dr. Vural Akarçay  •  Prof. Dr Yahya Fidan •  Prof. Dr. Yusuf Tuna  •  Doç. Dr. Aydın Çelen  •  Doç. Dr. Ali Görener  •  Doç. Dr. Betül Gür  •  Doç. Dr. Figen Yıldırım  •  Doç. Dr.  Gülçin Tapşın  •  Doç. Dr. İ. Kahraman Arslan  •  Doç. Dr. İlker Kıymetli Şen  •  Doç. Dr. Murat Yalçıntaş  •  Doç. Dr. Necla Öykü İyigün  •  Doç. Dr Serkan Çankaya  • Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Demir  • Dr. Öğr. Üyesi Ali Altuğ Biçer  • Dr. Öğr. Üyesi Aşkım Nurdan Tümbek Tekeoğlu  • Dr. Öğr. Üyesi Ayben Koy  • Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem Rena  • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Asarkaya  • Dr. Öğr. Üyesi Didem Zeynep Bayazıt Şahinoğlu  •  Dr. Öğr. Üyesi Duygu Celayir   •  Dr. Öğr. Üyesi Elif Güneren Genç  •  Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin  •  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan  • Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Ersoy  •  Dr. Öğr. Üyesi Merve Tarım  •  Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel  •  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre Civelek  •  Dr. Öğr. Üyesi Nagehan Uca  •  Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Keleş Tayşir  • Dr. Öğr. Üyesi Okşan Artar  •  Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayraktar  •  Dr. Öğr. Üyesi Pınar Başar  • Dr. Öğr. Üyesi Recep Ali Küçükçolak  • Dr. Öğr. Üyesi Sabri Öz  • Dr. Öğr. Üyesi Serab Onursal  •  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Sefil  •  Dr. Öğr. Üyesi Vahit Ferhan Benli  •  Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özcan  •  Öğr. Gör. Armando Aliu  •  Öğr.Gör. Ebru Ulucan  •  Öğr. Gör. Kadir Özgür Oğuz  •  Öğr. Gör. Mustafa Emre Taşçı  •  Arş. Gör. Ali Kürşat Sak  •  Arş. Gör. Cihat Köksal  •  Arş. Gör Gencay Karakaya  •  Arş. Gör. İsrafil Boyacı  •  Arş. Gör. Mehmet Sağlam  •  Arş. Gör Nihan Yavuz  •  Arş. Gör. Ömür Uras Misafir Öğretim Görevlileri; Doç. Dr. Tan Kamil Gürer  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent Günceler  •  Öğr. Gör. Ahmet Uğuzluoğlu  •  Öğr. Gör. Ali İzzet Eken  •  Öğr. Gör. Fatih Temel  •  Öğr. Gör. Sencerhan Avcı  

İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi, ilk 5 tercihinden her hangi birinde yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; %20 oranında indirim sağlanır.

TOBB’A BAĞLI ODA VE BORSALARIN ÜYE ÇOCUKLARINA İNDİRİM:

TOBB’a Bağlı Oda ve Borsaların Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %10 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİM:

İstanbul Ticaret Odası Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %15 oranında indirim sağlanır.

ÜNİVERSİTEMİZ BURSLARI VE İNDİRİMLERİ

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. tercihlerin her hangi birinde tercih edip yerleşen öğrencilere 400 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödenir.

ÜSTÜN BAŞARI İNDİRİMİ;

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;

 • Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’si burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’i burs olarak verilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:

Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:

Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Meclis ve Komite Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:

İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.

*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İTO TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ:

İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:

Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere; % 10 oranında indirim sağlanır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ:

Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere; % 25 oranında indirim sağlanır.

KONAKLAMA BURSU:

Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.

ÇİFT ANADAL İNDİRİMİ:

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabilirler.

Üniversitemize ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

YATAY GEÇİŞ İNDİRİMİ (BÖLÜMLER ARASI):

Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.

KÜLTÜR SPOR SANAT İNDİRİMİ:

Spor bursu T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda verilir. Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları ise sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci  için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında verilir.

Spor Bursları Detaylı Bilgi için tıklayınız

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

 1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 4. Tercih bursu ( 400 TL) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.
 5. Tercih bursu ( İTO %20 İndirim) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. 

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

ÜCRETLER

 • ÜCRETLİ: 42.000,00 TL
 • %75 BURSLU: 10.500,00 TL
 • %50 BURSLU: 21.000,00 TL
 • %25 BURSLU: 31.500,00 TL
Hemen Paylaş