Hukuk Bölümü | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültelerindeki eğitim ve öğretimin ana konusu insan hak ve özgürlüklerini evrensel boyutlarda araştırma, inceleme ve bu özgürlüklerin düzenlenmesindeki sınırları öğretmedir. Bu süreç kamusal alandan bireysel alana kadar bir yol izler ve bu nedenle hukuk fakültelerindeki öğretim kamu hukuku – özel hukuk ayırımı çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, yükseköğretimin diğer bazı dallarından farklı olarak lisans düzeyinde hukuk eğitimi alan bir kişi ayırım olmadan kamu hukuku ve özel hukuk kapsamındaki tüm hukuk dallarını birlikte öğrenir ve sonuçta  “hukukçu” olarak mezun olur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitim ve öğretiminin bu geleneksel özellikleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerinin teorik ve uygulama bilgisine sahip, gerektiğinde uluslararası boyutlarda hukuk mücadelesi verebilecek hukukçular olarak yetişmeleri hedefi izlenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Fakültemizin müfredatında hukuk formasyonu için zorunlu derslerden başka, yetişmekte olan genç hukukçuların Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukukun diğer alanlarında donanımlı hale gelmelerini sağlayacak seçimlik dersler de yer almaktadır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek bazı yan konularda alt bilgi yapısı sağlayan dersler öğrencilerin seçimine sunulmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde düzenlenip gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans ve seminerlere öğrencilerimizin de katılmaları teşvik edilerek hukuk alanındaki güncel gelişmeleri izlemelerine olanak sunulmaktadır. Diğer yandan, öğrenci kulüpleri ve çeşitli yarışmalar başta olmak üzere Üniversitemizin destek verdiği pek çok sosyal ve kültürel etkinlik alanı öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri öğretim görevlerinin yanı sıra bilimsel alandaki yayınlarıyla da tanınmakta ve bilinmektedir. Öğretim üyelerimizin bu yayınları TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen Ulusal Toplu Katalog (www.toplukatolog.gov.tr) ve DergiPark (dergipark.gov.tr) resmi internet sitelerinden izlenebilir.

Hukuk Fakültemizin amacı, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçu yetiştirmek, diğer yandan ise, inceleme ve araştırmaları ile hukukumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayhan Ceylan  •  Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu  •  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi  • Prof. Dr. Kayıhan İçel  •  Prof. Dr. Muzaffer Şeker  •  Prof. Dr. Şükrü Yıldız  •  Prof. Dr. Yücel Oğurlu   •  Prof. Dr. Zafer Gören  •  Doç. Dr. Asuman Yılmaz  •   Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç  •  Arş. Gör. Ahmet Kalafat  •  Arş. Gör. Beyza Çağla Şahin  •  Arş. Gör. Fatma Nur Tekçe  •  Arş. Gör. Hilal Yüksel  •  Arş. Gör. Muratcan Gökdemir  •  Arş. Gör. Nursen Özcan  •  Arş. Gör. Selvi Nazlı Güvenç  •  Arş. Gör. Zehra Badak Aybar  •  Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülseven

Misafir Öğretim Görevlileri;
Doç. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ  •  Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu SKALAR  •  Doç. Dr. Serap AMASYA  •  Doç. Dr. Pınar KARTAL  •  Dr. Öğr. Gör. Balca ÇELENER  •  Dr. Öğr. Üyesi Evra ÇETİN  •  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih ÇAKIR  

İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi, ilk 5 tercihinden her hangi birinde yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; %20 oranında indirim sağlanır.

TOBB’A BAĞLI ODA VE BORSALARIN ÜYE ÇOCUKLARINA İNDİRİM:

TOBB’a Bağlı Oda ve Borsaların Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %10 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİM:

İstanbul Ticaret Odası Üye Çocuklarına Üniversitemizi Tercih Ettiklerinde; %15 oranında indirim sağlanır.

ÜNİVERSİTEMİZ BURSLARI VE İNDİRİMLERİ

TERCİH BURSU:

Üniversitemizi 1. 2. veya 3. tercihlerin her hangi birinde tercih edip yerleşen öğrencilere 400 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödenir.

ÜSTÜN BAŞARI İNDİRİMİ;

Bölümlerine en az iki yarıyıl devam eden, bu yarıyıllarda alması gereken tüm dersleri almış, tam burslu öğrenciler hariç, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;

 • Akademik yıl ortalaması (3.80–4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %100’ü burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.60–3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %50’si burs olarak verilir.
 • Akademik yıl ortalaması (3.50–3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı ücretinin %25’i burs olarak verilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:

Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:

Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS VE KOMİTE ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Meclis ve Komite Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:

İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:

İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.

*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İTO TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ:

İTO tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere; %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:

Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:

Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere; % 10 oranında indirim sağlanır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ:

Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere; % 25 oranında indirim sağlanır.

KONAKLAMA BURSU:

Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde(10.000) yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere öğrenim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) verilir.

ÇİFT ANADAL İNDİRİMİ:

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal yapabilirler.

Üniversitemize ÖSYM burslu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal programlarına mevcut bursları ile kayıt yaptırabilirler.

YATAY GEÇİŞ İNDİRİMİ (BÖLÜMLER ARASI):

Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş esaslarına belirtilen şartları sağlamaları halinde kurum içinde başka bölümlere mevcut bursları ile yatay geçiş yapabilirler.

KÜLTÜR SPOR SANAT İNDİRİMİ:

Spor bursu T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda verilir. Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları ise sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75’i, ikinci  için %50’si ve üçüncü için %25’i oranında verilir.

Spor Bursları Detaylı Bilgi için tıklayınız

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ

Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

 1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
 2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
 3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 4. Tercih bursu ( 400 TL) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.
 5. Tercih bursu ( İTO %20 İndirim) alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi ve ikiden fazla (F), (IA), (NP) notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. 

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

ÜCRETLER

 • ÜCRETLİ: 44.300,00 TL
 • %50 BURSLU: 22.150,00 TL
 • %25 BURSLU: 33.225,00 TL

Hukuk Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

Hukuk Fakültelerindeki eğitim ve öğretimin ana konusu insan hak ve özgürlüklerini evrensel boyutlarda araştırma, inceleme ve bu özgürlüklerin düzenlenmesindeki sınırları öğretmedir. Bu süreç kamusal alandan bireysel alana kadar bir yol izler ve bu nedenle hukuk fakültelerindeki öğretim kamu hukuku – özel hukuk ayırımı çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, yükseköğretimin diğer bazı dallarından farklı olarak lisans düzeyinde hukuk eğitimi alan bir kişi ayırım olmadan kamu hukuku ve özel hukuk kapsamındaki tüm hukuk dallarını birlikte öğrenir ve sonuçta  “hukukçu” olarak mezun olur. Hukuk Fakültemizin amacı, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçu yetiştirmek, diğer yandan ise, inceleme ve araştırmaları ile hukukumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Hukuk Fakültesi mezunları; adlî, idarî, malî ve iktisadî geniş bir alanda çalışma imkânına sahiptir. Bununla birlikte fakülte mezunlarının normal çalışma sahası adliye merkezlidir. Bu kapsamda mezunlar, yaptıkları staja bağlı olarak; hâkim, savcı, avukat ve noter unvanları ile görev alabilmektedir. Adlî yargı hâkim ve savcısı, idarî yargı hâkimi, avukat veya noter olabilmek için adayların mevzuatta öngörülen stajı tamamlamaları gerekmektedir. Fakülte mezunları danışman olarak da çalışabilirler. İdarî sahada kamu ve özel sektörde istihdam imkânı mevcuttur. Kamu sektöründe; İçişleri Bakanlığı bünyesinde, kaymakam ve vali; Dışişleri, Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda; müfettiş, denetçi, uzman, memur vb. unvanlarla görev almak mümkündür. Özel sektörde de yönetici veya danışman olarak görev üstlenilebilmektedir. Bu başlıca çalışma alanları yanı sıra, üniversitelerde akademisyen olmak gibi mezunların tercihlerine veya iş imkânlarına göre değişebilen farklı istihdam sahaları da bulunmaktadır.

Bölüm Anlatımı:

Hukuk Bölümü Hukuk Fakültesinde 4 Yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Lisans Eğitimi Sütlüce Yerleşkesinde gerçekleşmektedir.

Hemen Paylaş