Erasmus | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS

Erasmus+ Programı Genel bilgiler

Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek Avrupa’da;

 • İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip öğrenci yetiştirmeyi,
 • Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Başvuru Koşulları

 • En az 1 dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin en az 2,20/4,00 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olmaları,
 • Lisansüstü öğrencilerinin en az 2,50/4,00 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olmaları,
 • Yabancı dil için ise üniversitemiz kapsamında yapılacak sınavda başarı sağlamaları gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus Programına başvuramazlar.
 • Başvuran öğrenci ancak öğrenim gördüğü seviye için başvuruda bulunabilir.
 • Alttan dersinin olması Erasmus başvurusunu etkilemez.

Başvuruda değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik başarı düzeyi (GANO): % 50
 • Dil düzeyi:%50

Anlaşmalı olduğumuz ülkeler;

Hemen Paylaş