DGS | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

İTO DESTEĞİ

DGS tercihlerinde İlk 3 Tercih içinde yer veren ve yerleşen öğrencilere %10 indirim (İTO Desteği) sağlanır. Bursun devam etmesi için GNO’nun 2.5 ve üstünde olması gereklidir. GNO 2.5 ve altında olduğunda burs kesilir.

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ:
Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına; %100 oranında indirim sağlanır.

KARDEŞ İNDİRİMİ:
Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO MECLİS ÜYELERİ İNDİRİMİ:
İTO Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO VE İŞTİRAKLERİ PERSONEL İNDİRİMİ:
İTO veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına; %25 oranında indirim sağlanır.

İTO ÜYELERİ İNDİRİMİ:
İTO Üyeleri ile eş ve çocuklarına; %15 oranında indirim sağlanır.
*Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönetim Kurulu Üyesi ya da Meclis Başkanı ile Başkanlık Divanı eş ve çocuklarına bulundukları akademik yıl içinde %15 oranında indirim sağlanır.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ:
Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ:
Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.

BURS VE İNDİRİMLERİN SONA ERME HALLERİ
Burs ve indirimler, aşağıdaki belirtilen hallerde sona erer:

  1. Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
  2. Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
  3. Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,

**Detaylı Bilgi İçin: 444 0 413

*Burslar ve indirimler hakkında detaylı bilgiyi görmek için İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi’ni inceleyiniz. Burada yer alan bilgiler sadece özet şeklindedir.

**Yukarıda yer alan bütün burslar ve indirimler normal öğrenim süresi boyunca geçerlidir.

Hemen Paylaş