Tlab.D.8.5.DBA

Temel Bantta Sayısal Kablolu/Kablosuz Haberleşme


Hızlı Erişim


Proje Künyesi

  • Proje Kodu: Tlab.D.8.5.DBA
  • Proje başlangıç tarihi: 24 Ekim 2013
  • Proje tamamlanış tarihi: 16 Ocak 2014

Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Amaç; verici/kaynak taraftaki sayısal verinin/mesajın temel bant üzerinden hedefe ulaştırılmasını sağlamak. Mesaj; ses, resim, yazı vb. olabilir.

Temel bantta haberleşme, hedef konuma iletilecek verilerin fiziksel ortamda herhangi bir taşıyıcı olmadan aktarılmasını ya da hedef konumdaki aygıta ulaşan işaretlerin işlenirken -varsa- taşıyıcıdan ayrıştırılmış halinin kullanılmasını ifade eder.
İletilecek olan veri, temel bantta sayısal olarak temsil edilir. Bundan dolayı mesaj ilk etapta ya sayısal veri olarak alınır ya da sayısal veriye (ikilik sistem) dönüştürülerek kullanılır. Gönderilecek bilgiyi ortamda iletilecek hale getiren sistem, “verici” olarak adlandırılır. Verici, bilgisayarlarda ağ kartı ve radyo-televizyon sistemlerinde uydu sistemleri olarak düşünülebilir.

Sayısal veri haline dönüştürülen mesaj, vericide kodlanır. Kodlama işlemi, genellikle İkili sayıların zamanın bir fonksiyonu olan simgelere dönüştürülme işlemidir. Sayısal haberleşme sistemlerinde, “ikili sayı dizisi – simge eşleştirmesi” kullanılmaktadır. ikili sayı dizisi – simge eşleştirmesi, daha önceden belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde alıcı taraftaki beklentiler esas alınarak yapılmaktadır. Burada beklentiden kasıt, tasarım ölçütü, hizmet kalitesi olabilir. Bu eşleşme sonunda elde edilen işaretler fiziksel ortama aktarılır. Verici tarafından, iletime hazır hale getirilen simgelerin gönderildiği ortama ise “iletim ortamı” denilir.

İşlenmiş mesaj iletim ortamında iken, genellikle bozunmaya uğrar. Bu bozunmanın birçok sebebi olabilir, bunlar arasında en çok karşılaştığımız gürültüdür. Haberleşme sistemlerinde birçok gürültü türü ve bu gürültü türlerinin kendilerine has istatistiki farkları bulunmaktadır. En çok kullanılan istatistiki gürültü modeli eklemeli gürültü çeşididir. Eklenen gürültü zamanın bir işareti olan simgelerin temsilinde kullanılan parametreleri (genlik, faz frekans vb.) rastlantısal olarak değiştirir. Bu değişiklikler nedeni ile mesaj karşı tarafa verici tarafından oluşturulduğu gibi ulaşmaz.

İletim ortamından etkilenerek gelen bu işarete “alınan sinyal” adı verilir. Fakat iletim ortamında uğradığı bozunmalardan dolayı, mesajın olduğundan farklı aktarılabileceği belirtilmişti. Alıcı tarafta, iletim ortamında işaretin uğrayacağı bozunmaları olabildiğince bertaraf edebilmek için işaretin başına gelenlerin istatistiki modelinin bilinmesi gerekmektedir. Öngörülen model çerçevesinde alıcı en uygun şekilde çalışacak biçimde tasarlanır. Ayrıca başarımın artırımı için bazı ek algoritmalar ve yöntemler alıcıda ve vericide uygun yerlerde kullanılır.

Hedefe ulaşan mesaj, buradan sonra alıcıdan alınan mesajın hedefe ulaşıncaya kadar ki uygulanan adımlarının tersi işlemlere tabi tutulur. Alınan sinyal önce sembollere daha sonra tekrar bitlere dönüştürülür.

Yayın


Diğer


kablolu

Uygulamanın çalışır halde çekilmiş görüntüsü için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:
[Kablolu ve Akustik Haberleşme]


Temel bantta eklemeli tekdüze dağılımlı gürültüye bağlı kanal modeline ilişkin hata hesaplayıcısı için tıklayınız. Hesaplayıcının kullanımına ilişkin ayrıntılara ve örnek bir uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.