6. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ-KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI

08.10.2019

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezimizin de paydaşlarından olduğu, kadın ve aile konusunda yapılan çalışmaları bir araya getirerek literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına her sene, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenlemektedir.

5 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin ana teması “Değişen Dünyada Ebeveynlik” olarak belirlenmiştir.

Toplumun temel taşı aile ve ebeveynlik algısının değişen dünya koşullarından etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Bu etkilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak, geleceği daha sağlıklı okuyabilmek ise, günümüz şartlarında anne, baba ve çocuk ilişkisinde değişmekte olan sosyal ve kültürel dinamikleri en doğru şekilde anlayabilmek ile mümkündür.

“Değişen Dünyada Ebeveynlik” başlığı altında; teknolojik gelişmelere bağlı olarak geçmişten günümüze ekonomik, sosyolojik ve hukuki açıdan ebeveynlikteki değişim toplumsal cinsiyet adaleti merkezde olmak üzere akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alınacaktır.

Kongrede sunulacak bildirilerle; bu başlıklar etrafında fikir alışverişine imkân verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun kurulması, yeni arayışların tartışılmasına zemin açılması, ebeveynliğe dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması beklenmektedir.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetleri 750-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacaktır. Kongrede sunulan özgün bildirilerin gerekli değerlendirme süreçlerini tamamladığı takdirde KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanma olanağı bulunmaktadır. Kabul edilen bildiri tam metinlerinden seçilen ilk üç bildiri sahibine ödül takdim edilecektir. Kongreye katılım ücretsizdir.

Kongre Tarihi:  5 Mart 2020

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 9 Aralık 2019

Bildiri Tam Metinlerinin Teslim Tarihi: 7 Şubat 2020  (Tam metin en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.)

Ödüller
Birincilik Ödülü: 5.000 TL

İkincilik Ödülü: 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

Tenzile Erdoğan Kız AİHL’si Öğrencilerine Vizyoner Hedefler Projesi (VİZE) Hakkında Bilgi Verildi

25 Eylül 2019

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile yürütülen  “Vizyoner  Hedefler Projesi” Tenzile Erdoğan Kız AİHL’si 9. Ve 10. sınıf öğrencilerine, merkez Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan ve merkez Uzmanı Güllü Sonakalan tarafından tanıtıldı. Lise öğrencilerini, geleceğin dünyasına daha nitelikli hazırlamak amacıyla okulumuzca geliştirilen proje öğrencilerimizin ufkunu genişletmeye devam ediyor. Vizyoner hedefler, öğrencilerin kendi insiyatifleri ile öğrenme sorumluluğu alarak nitelikli deneyimler yoluyla kendileri ve toplum için yüksek katma değer üretmelerini teşvik eden ve onlara fırsat sunan bir gelişim programıdır. Mentör öğretmenlerin gözetiminde devam eden proje sunumuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Proje tanıtımı öğrencilerin soru-cevap bölümünden sonra toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

 

Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara’da yapılan 7. Aile Şurasına katıldı.

 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, aile kurumunu kuvvetlendirmeye ve karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumaya dair bir vizyon geliştirebilmek adına 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde “Aileye Değer, Türkiye’ye Değer” ana temasıyla Ankara’da yapılan 7. Aile Şurasına İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan ve merkez uzmanı Güllü Sonakalan katılım sağladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile ilk gün açılış programı gerçekleşen 7. Aile Şurasının ikinci günü komisyonların çalışmaları ile devam etti.

Prof. Dr. Aşkın Asan’ın komisyon başkan yardımcılığını yaptığı “Kadın ve Aile” temalı komisyonda “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “İş ve Aile Hayatının Uyumu ve Dengesi” oturumları gerçekleşti. Ailenin öneminin bir kez daha ortaya konduğu komisyon oturumlarında, büyük aile yapısını oluşturacak sosyal konutların oluşturulması gerektiği, kreş bakımının önemi, bir sonraki Şûrada medyada babaya düşen rollerin gündeme getirilmesi gerekliliği, şiddete yönelik mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapılması, “Kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerine ceza infaz kurumlarında rehabilitasyon çalışmaları yapılmasının gerekliliği, kız ve erkek çocuklarının cinsel şiddete karşı korunması konusunda özellikle okullarda çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması, çocuklara korunma konusunun öğretilmesi gibi öneriler ortaya çıktı.

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, yazarlar, medya temsilcileri ve uzmanlar olmak üzere 337 kişinin katılım sağladığı Şûra ikinci gününde aile fotoğrafı çekimiyle sonlandı.