Küreselleşme olgusuna paralel olarak gelişen teknoloji ve istihdam alanlarındaki hızlı değişim, sürekli artan veri ve hızlı hareket eden bilgi akışı; verilerin kullanılabilirliğindeki devrim, sürekli rekabet içindeki kurum ve ulusların analitik beceriye sahip insan gücüne olan ihtiyacını daha da artırmıştır. Ancak günümüzde analitik beceriye sahip insan kaynağı yeterli değildir. Bölümümüz bu alanda ihtiyaç duyulan analitik beceriye sahip insan gücünü yetiştirmektedir. Geleceğin para birimi olarak ifade edilen verileri, bilgiye dönüştürerek; etkinlik, karlılık, verimlilik ve sürdürülebilir üretim süreçleri gibi kurumların performans göstergelerinde rekabet avantajı sağlayarak farklı çözümler sunmaktadır.

 

İstatistik veriden bilgi üretme süreci olduğundan; iktisattan biyolojiye, mühendislikten tıbba, ekolojiden eğitime, genetikten sigortacılığa, kimyadan spora ve zoolojiden astronomiye kadar her alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle İstatistik lisans programından mezun olanlar veriden bilgi ve değer üretilen her alanda; veri analisti, istatistikçi, veri bilimci, veri madencisi, iş analisti, sistem analisti ve süreç analisti olarak görev yapabilirler.

 

Prof. Dr. Ünal Halit Özden
Bölüm Başkanı