İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Yatırım Zirvesi Düzenledi

Ekonomiye yön verenler

2019 için umutlu konuştu


İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2019 yılı ekonomik beklentilerine ışık tutacak bir zirveye ev sahipliği yaptı. Gün boyu süren zirvede kürsüye çıkan önemli isimler ile panelistler, 2019 yılının ekonomik anlamda hızlı bir toparlanmaya sahne olacağına işaret ettiler.İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Borsa ve Yatırım Topluğu tarafından düzenlenen 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi, ekonomiye yön verenleri buluşturdu.

Detaylar için tıklayınız…

İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

“Güvenilir olma durumu, saygınlık ve prestiji ifade eden itibar konsepti, ekonomik, finansal sosyal kültürel, siyasal vb. alanlarda, kamu, özel, bireysel ve kurumsal bazda önem taşımaktadır. ‘İtibar’  konusu artık üniversitelerin ciddi yaklaşımlarla araştırması gereken bir konudur. Türkiye’de ilk defa olarak üniversitemiz bünyesinde kurulan İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bu konu artık hem bilimsel hem de pragmatik anlamda kurumsallaşmış oldu. Bu anlamda üç yıldır ev sahipliği yaptığımız Türkiye İtibar Endeksi projesini çözüm ortaklarımızla birlikte yönetmekteyiz ve Türkiye’nin farklı illerinde yaptığımız araştırmalarla ülke ekonomisini belirleyen taşıyıcı sektörlerdeki en itibarlı firmaları nihayi tüketici nezdinde belirleyebilecek durumdayız. Bu anlamda Türkiye İtibar Endeksi her yönü ile üniversitenin bilimsel laboratuvar ortamında planlanıp, verilerinin yine istatistiki olarak bilimsel ilkeler ışığında toplandıktan sonra sektörel analiz raporları hazırlanarak kamuoyuna sunulmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye İtibar Endeksi’nin akademik içeriğinde yer alıyor. İtibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için üniversitemiz bilimsel altyapıyı sağlıyor.. Öncelikli olarak firmaların itibarının oluşturulması, yönetilmesi, korunması, izlenmesi ve ölçülmesi çalışmalarının yürütüldüğü merkezde, zamanla kişilerin şehirlerin hatta ülkelerin rating ölçümlemeleri yapılabilecektir.

Merkezimiz itibarın diğer finansal boyutu olan kredi derecelendirme konusunda da ciddi atılımlar yapmış bulunmaktadır. Uluslararası boyutta yaklaşık 110 senedir kredi rating’i yapan derecelendirme kuruluşları ile (Moody’s, Standard and Poor’s ve Fitch) ile yakın çalışma imkanları yaratarak, kendi rating sistemini oluşturmuş bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye’deki tüm sektörlerdeki kurumsal firmalar Risk Analyst software desteğinde derecelendirilebilinmektedir. Bu alanda yapılan tüm ülke risk analizleri başta olmak üzere, tüm kurumsal ve bankacılık kredi derecelendirme analizleri merkezimiz tarafından yakinen takip edilmekte ve incelenmektedir. Özellikle son dönemde Türkiye’nin ülke risk analizleri hakkında gerekli bilgiler kullanıcıların ihtiyacına uygun şekilde kayıt altına alınmakta ve özellikle master sıfınlarımızda bu konular risk yönetimi anlamında uygulamalı olarak irdelenmektedir.

Haziran 2014 te ilk defa olarak Uluslararası Rating Kuruluşları ve Türkiye’nin Rating dinamikleri hakkında Fitch ile ilk defa ortak bir konferans yapmış bulunan merkezimiz, bu sene sonuna doğru Moody’s Analytics ile birlikte “bankalarda stress testing” adlı uluslararası bir sempozyumuda buy sene içinde gerçekleştirecektir.

12 Mart 2018 yılında Yükselen Piyasalarda Derecelendirme Uygulamaları ve Çin Örneği konusunda çalıştay gerçekleştirilmiş ve kitaplaştırılmıştır.

Yakın gelecekte ilgili denetim ve gözetim kurumları ile yapacağımız projelerin başında Türkiye Sistemik Risk Endeksi ile Türk Finansal Rating Modeli başı çekmektedir.